NORSOK R-003 N:2017

NOK 1 370,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Sikker bruk av løfteutstyr — Rev. 3, Juni 2017
Engelsk tittel: Safe use of lifting equipment — Rev. 3, June 2017
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1.0 (2017-07-01)
Erstatter: NORSOK R-003 Alert Tilbaketrukket
NORSOK R-003 N Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NORSOK R-003 N:2017+AC:2018 Check Gyldig
Antall sider: 5
Pris:

NOK 1 370,00 (eks. mva)
NOK 1 712,50 (ink. mva)

Inkludert i: NORSOK komplett
Energi og petroleum: Drilling - Andre NORSOK
Produktinformasjon:

NORSOK R-003 N omfatter sikker bruk av løfteutstyr som benyttes i forbindelse med løfteoperasjoner i petroleumsvirksomheten. Den dekker ikke fallsikringsutstyr. Standarden skal bidra til å etablere, vedlikeholde og videreutvikle et akseptabelt sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.

Under utarbeidelsen av denne NORSOK-standarden er det tatt hensyn til norske forskrifter, europeiske og internasjonale standarder, OLF- og NR-veiledninger og operatørselskapenes og rederienes interne spesifikasjoner og prosedyrer om sikker bruk av løfteutstyr.

Revisjonskomiteen har vektlagt å inkludere videreutviklet praksis pga. hendelser i bransjen siden Rev.2 fra 2004. Det er også vektlagt å bedre beskrivelse av løfteoperasjoner innenfor boring- og brønnområdet og i marine operasjoner.

Endringene i forhold til Rev. 2, juli 2004, er så omfattende at det ikke er hensiktsmessig med revisjonsmarkering. Tillegg B Krav til opplæring, forblir uendret fra forrige utgave. Det vil bli utarbeidet et nytt dokument som omhandler kompetanse innenfor løfteoperasjoner.

Av andre viktige endringer kan nevnes:

  • Forbud mot stablehjørner som kan huke fast i båt ved løfting
  • Wireline vinsj skal ikke brukes til løfteoperasjoner utenfor brønnsenter
  • Forbud mot leddete koblingsløkker
  • Forbedret beskrivelse av risikovurdering og planlegging
  • Innskjerpet praksis for riggeoperasjoner
  • Ny rolle - Teknisk og operasjonell driftsstøtte
  • Presisert beskrivelse for operasjonelt ansvarlig
  • Sertifisering av SDLA og heiser

Det er i tillegg gjort flere endringer for å gjøre standarden enklere og tydeligere.

Komité: SN/K 114/EG RL
Fastsatt: 2017-07-01
Tilbaketrukket: 2018-03-08
ICS: 75.180.01 - Utstyr for petroleums- og naturgassindustri generelt
913.12 - NORSOK del R - Lifting Equipment/Mechanical