NS 3420/Veiledning

NOK 828,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Veiledning for utarbeidelse av beskrivelser etter NS 3420 - P-773:2017
Engelsk tittel: Guide to specification in accordance with NS 3420 - P-773:2017
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2017-08-22)
Antall sider: 40
Pris:

NOK 828,00 (eks. mva)
NOK 1 035,00 (ink. mva)

Produktinformasjon: Denne veiledningen skal gi støtte ved utarbeidelse av beskrivelser med bruk av NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Slike beskrivelser inngår i konkurransegrunnlag for inngåelse av kontrakt for utførelse av bygge- og anleggsarbeid og angir ytelsene oppdragergiveren ønsker tilbud på. I denne veiledningen er gyldige standarder per 1. februar 2017 lagt til grunn.
Komité: SN/K 401
Fastsatt: 2017-08-22