NS-EN 16931-1:2017

NOK 1 510,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Elektronisk fakturering - Del 1: Semantisk datamodell for kjerneelementene i en elektronisk faktura
Engelsk tittel: Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2017-09-01)
Erstattes av: NS-EN 16931-1:2017+A1:2019 Check Gyldig
Antall sider: 156
Pris:

NOK 1 510,00 (eks. mva)
NOK 1 887,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 35
NS ICS 35.240
NS ICS 35.240.20
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Sammendrag: Tilgang til denne publikasjonen fra CEN og Standard Norge er sponset av EFTA.

Det er tillatt å benytte denne publikasjonen til avledet bruk. Avledede produkter, som baseres på eller benytter informasjon fra denne publikasjonen, skal inneholde en erklæring som er godt synlig for brukerne, der det framgår at dette er en implementering av publikasjonen, og at gjengivelsen skjer med tillatelse fra CEN og Standard Norge som rettighetshavere.

CEN og Standard Norge er ikke ansvarlig for bruk av innholdet i avledede produkter eller implementering av dem og gir ingen garantier, hverken uttrykt eller underforstått, for slik implementering uansett formål. Ved tvilstilfeller skal brukere alltid vise til innholdet i publikasjonen utgitt av Standard Norge som tilgjengeliggjør den offisielle teksten.

Komité: SN/K 254
Fastsatt: 2017-09-01
Tilbaketrukket: 2020-02-01
ICS: 35.240.20 - Anvendelser av IT i kontorarbeid
35.240.63 - Anvendelse av IT applikasjoner i handelen