NS-EN 16214-3:2012+A1:2017

NOK 550,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Bærekraftkriterier for produksjon av biodrivstoff og flytende biobrensel til energianvendelser - Prinsipper, kriterier, indikatorer og påvisere - Del 3: Biologisk mangfold og miljøaspekter knyttet til naturvern
Engelsk tittel: Sustainability criteria for the production of biofuels and bioliquids for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers - Part 3: Biodiversity and environmental aspects related to nature protection purposes
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2017-10-01)
Erstatter: NS-EN 16214-3:2012 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 32
Pris:

NOK 550,00 (eks. mva)
NOK 687,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 27
NS ICS 27.190
NS ICS 75
NS ICS 75.160
NS ICS 75.160.20
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Komité: SN/K 032
Fastsatt: 2017-10-01
ICS: 27.190 - Biologiske kilder og alternative energikilder
75.160.20 - Flytende brennstoffer