NS 9434:2017

Standard
NOK 530,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Vannundersøkelse - Overvåking av miljøgifter i blåskjell (Mytilus spp.) - Innsamling av utplasserte eller stedegne skjell og prøvebehandling
Engelsk tittel: Water quality - Monitoring of environmental contaminants in blue mussel (Mytilus spp.) - Collection of caged or native mussels and sample treatment
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2017-12-01)
Antall sider: 20
Pris:

NOK 530,00 (eks. mva)
NOK 662,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 13.060
NS ICS 13.060.50
NS ICS 13
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden angir krav og retningslinjer for bruk av stedegne og utplasserte blåskjell til overvåking av miljøgifter. Standarden omfatter:  utforming av overvåkingsprogram;  innhenting av skjell for utplassering;  utplassering av skjell;  innsamling av utplasserte og stedegne skjell;  prøvetakingsutstyr;  transport, behandling og organisering av prøvemateriale;  rapportering. Behandling og organisering av prøvetatt materiale omfatter transport frem til prøveopparbeiding, åpning av skjellene, uttak av bløtdeler, fordeling av prøvematerialet i replikater og lagring. Standarden omfatter ikke kjemisk analyse av blåskjellene for de enkelte miljøgiftene eller preparering av prøvene for andre typer analyser.
Komité: SN/K 565
Fastsatt: 2017-12-01
ICS: 13.060.50 - Undersøkelse av kjemikaler i vann