NEK 399:2018

Vare
NOK 645,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
Varetype: Vare
Språk: Norsk
Utgave: 2.0 (2018-03-01)
Erstatter: NEK 399-1:2014 Alert Tilbaketrukket
Pris:

NOK 645,00 (eks. mva)
NOK 806,25 (ink. mva)

Produktinformasjon: NEK 399 definerer et tilknytningspunkt mellom elanlegg og ekomnett i bolig- og næringsbygninger mot allment nett. Normen spesifiserer krav til koordinering, utforming av tilknytningspunktet, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Normen gjelder bygninger eller installasjoner som forsynes fra lokalt distribusjonsnett med systemspenning opp til og med 1000 V AC eller 1500 V DC. VEILEDNING - Normen kan også være relevant ved etablering av målepunkter for andre infrastruktureiere som leverer vann, fjernvarme og gass.
Omfang: IEC 61195:1999+A1:2012 specifies the safety requirements for double-capped fluorescent lamps for general lighting purposes of all groups having Fa6, Fa8, G5, G13 and R17d caps. Also specifies the method a manufacturer should use to show compliance with the requirements of this standard. The contents of the corrigendum of August 2000 have been included in this copy.
This consolidated version consists of the second edition (1999) and its amendment 1 (2012). Therefore, no need to order amendment in addition to this publication.
Fastsatt: 2018-03-01
Tilbaketrukket: 2022-05-03