NEK 399:2018

Vare
NOK 560,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett
Varetype: Vare
Språk: Norsk
Utgave: 2.0 (2018-03-01)
Erstatter: NEK 399-1:2014 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 32
Pris:

NOK 560,00 (eks. mva)
NOK 700,00 (ink. mva)

Produktinformasjon: NEK 399 definerer et tilknytningspunkt mellom elanlegg og ekomnett i bolig- og næringsbygninger mot allment nett. Normen spesifiserer krav til koordinering, utforming av tilknytningspunktet, eierforhold, ansvar og plikter til involverte parter. Normen gjelder bygninger eller installasjoner som forsynes fra lokalt distribusjonsnett med systemspenning opp til og med 1000 V AC eller 1500 V DC. VEILEDNING - Normen kan også være relevant ved etablering av målepunkter for andre infrastruktureiere som leverer vann, fjernvarme og gass.
Fastsatt: 2018-03-01