NS 11036:2018

NOK 652,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Universell utforming - Tjenester - Likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser
Engelsk tittel: Universal design - Services - Equal access to tourism experiences
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2018-04-01)
Antall sider: 40
Pris:

NOK 652,00 (eks. mva)
NOK 815,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 11.180
NS ICS 03
NS ICS 03.200
NS ICS 11
NS ICS 11.180.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Denne standarden angir krav til hvordan reiselivsopplevelser skal utformes for å sikre likeverdig tilgang til dem. Standarden er et middel for bevisstgjøring av aktører innen reiselivet.
Standarden kan brukes av alle aktører som tilbyr tjenester knyttet for eksempel til:
– overnatting;
– restaurant og servering;
– aktiviteter og opplevelser.
Standarden omfatter publikumsrettet tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger for å sikre alle en likeverdig tilgang og opplevelse.
Standarden beskriver også en prosess for kvalitetsstyring ved utforming av tilbudet og gjennomføring av leveransen.
Tiltaksområdene omfatter ikke personlige hjelpemidler, men omfatter hjelpemidler som utgjør en del av tjenesten, for eksempel teleslynge, rullestol på hotell, personlig assistanse og annet.

Komité: SN/K 531
Fastsatt: 2018-04-01
ICS: 03 - SOSIOLOGI. TJENESTER. BEDRIFTSORGANISASJON OG -LEDELSE. ADMINISTRASJON. TRANSPORT
03.200.99 - Andre standarder relatert til fritid og turisme
11.180.01 - Hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede generelt