NS 11001-2:2018

NOK 955,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Universell utforming av byggverk — Del 2: Boliger
Engelsk tittel: Universal design of building works — Part 2: Housing
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 2 (2018-05-01)
Erstatter: NS 3930:1982 Alert Tilbaketrukket
NS 11001-2:2009 Alert Tilbaketrukket
NS 11001-2.E:2009 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 80
Pris:

NOK 955,00 (eks. mva)
NOK 1 193,75 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 11.180
NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 11
NS ICS 11.180.99
NS ICS 91.040.30
Referansestandarder TEK - Komplett
Startpakke for byggmestre
Omfang: Denne standarden omhandler universell utforming av boliger og tilliggende felles uteområder. Med tilliggende felles uteområder menes opparbeidede omgivelser for parkering og gangadkomst. Hovedmålgruppen for standarden er planleggere og prosjekterende tilknyttet BAE-næringen. Standarden angir hva som skal ligge til grunn for å oppfylle kravene til universell utforming og likestilt bruk. Dette konkretiseres ved å angi krav til utforming, som skal gi økt brukssikkerhet og brukskvalitet for alle.
Komité: SN/K 024
Fastsatt: 2018-05-01
ICS: 11.180.99 - Andre standarder relatert til hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede
900.02.08 - Kap.8 - Uteareal og plassering av byggverk
900.03.12 - Kap.12 - Planløsning og bygningsdeler i byggverk
900.03.15 - Kap.15 - Installasjoner og anlegg
91.040.30 - Bolighus
929 - Startpakke for byggmestre