NS-EN 13016-3:2018

NOK 460,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Flytende petroleumsprodukter - Damptrykk - Del 3: Bestemmelse av damptrykk og beregnet trykkekvivalent for tørrdamp (DVPE) (Trippel ekspansjonsmetode)
Engelsk tittel: Liquid petroleum products - Vapour pressure - Part 3: Determination of vapour pressure and calculated dry vapour pressure equivalent (DVPE) (Triple Expansion Method)
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 1 (2018-07-01)
Antall sider: 20
Pris:

NOK 460,00 (eks. mva)
NOK 575,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 75
NS ICS 75.160
NS ICS 75.160.20
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Komité: SN/K 032
Fastsatt: 2018-07-01
ICS: 75.160.20 - Flytende brennstoffer