NEK EN 60204-1:2018

Vare
NOK 1 180,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr i maskiner -- Del 1: Generelle krav
Varetype: Vare
Språk: Norsk
Utgave: 6.N (2018-10-10)
Antall sider: 141
Pris:

NOK 1 180,00 (eks. mva)
NOK 1 475,00 (ink. mva)

Produktinformasjon: NEK EN 60204-1 er en norsk oversettelse av den europeiske EN 60204-1:2018. Denne standarden er meget sentral ved utforming og/eller ombygging av maskiner. Normen er koordinert og avklart med EU kommisjonen og vil derfor bli harmonisert med Maskindirektivet og EMC direktivet. Dette innebærer at det ved bruk av normen kan anses at bestemte krav i de aktuelle direktivene er ivaretatt. Hvilke krav som blir oppfylt er gitt i Tillegg ZZA og ZZB til denne norm. Oversikt over normer som til enhver tid er harmonisert med maskindirektivet og andre direktiver er gitt i EU tidende (HAS databasen - oversikt over harmoniserte standarder). Driver du eller ditt firma med konstruksjon, konsulentvirksomhet, salg/leveranse av utstyr til maskinindustrien -og/eller noe som grenser opp mot maskiner, så bør denne standarden benyttes. Tillegg B inneholder et spørreskjema/sjekkliste som kan benyttes mellom maskinbygger og kunde/leverandør.
Komité: NK 44
Fastsatt: 2018-10-10