NS-EN 1992-1-1:2004+A1:2014+NA:2018

Standard
NOK 2 740,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner - Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger
Engelsk tittel: Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2018-10-01)
Erstatter: NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 Alert Tilbaketrukket
NS-EN 1992-1-1:2004+NA:2008 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 248
Pris:

NOK 2 740,00 (eks. mva)
NOK 3 425,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.010
NS ICS 91.010.30
NS ICS 91.080
NS ICS 91.080.40
Eurokode 2
Eurokoder komplett
Eurokoder komplett - Papir
Eurokode 2 - Papir
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Referanser til PTIL-refererte NORSOK-NS
Omfang: Omfang av Eurokode 2 (1)P Eurokode 2 gjelder for prosjektering av bygg- og anleggskonstruksjoner med uarmert, armert og spennarmert betong. Den er i samsvar med prinsippene og kravene for konstruksjoners sikkerhet og bruksegenskaper, grunnlaget for prosjektering og verifikasjonen av konstruksjoner, gitt i NS-EN 1990 Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner. (2)P Eurokode 2 gir kun krav til betongkonstruksjoners kapasitet, bruksegenskaper, bestandighet og brannmotstand. Andre krav, f.eks. vedrørende termisk eller akustisk isolasjon, behandles ikke. (3)P Eurokode 2 er forutsatt brukt sammen med NS-EN 1990: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner NS-EN 1991: Laster på konstruksjoner hEN's: Byggevarer som er relevante for betongkonstruksjoner NS-EN 13670: Utførelse av betongkonstruksjoner NS-EN 1997: Geoteknisk prosjektering NS-EN 1998: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning, der betongkonstruksjoner bygges i jordskjelvsutsatte områder. (4)P Eurokode 2 er delt opp i følgende deler: Del 1-1: Allmenne regler og regler for bygninger Del 1-2: Brannteknisk dimensjonering Del 2: Bruer Del 3: Siloer og beholdere Omfang av del 1-1 av Eurokode 2 (1)P Del 1-1 av Eurokode 2 gir et generelt grunnlag for prosjektering av konstruksjoner i uarmert, armert og spennarmert betong med normalt og lett tilslag i tillegg til å gi egne regler for bygninger. (2)P Del 1-1 omhandler følgende emner: Kapittel 1: Generelt Kapittel 2: Grunnlag for prosjektering Kapittel 3: Materialer Kapittel 4: Bestandighet og overdekning for armering Kapittel 5: Konstruksjonsanalyse Kapittel 6: Bruddgrensetilstander Kapittel 7: Bruksgrensetilstander Kapittel 8: Armeringsregler for armering og spennarmering Kapittel 9: Konstruksjonsregler Kapittel 10: Tilleggsregler for prefabrikkerte betongelementer og konstruksjoner av elementer Kapittel 11: Konstruksjoner av betong med lett tilslag Kapittel 12: Uarmerte og lett armerte betongkonstruksjoner (3)P Kapittel 1 og 2 inneholder punkter i tillegg til dem som er gitt i NS-EN 1990 "Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner". (4)P Denne del 1-1 dekker ikke følgende: bruk av glatt armering; brannmotstand; særskilte forhold for spesielle typer bygninger (f.eks. høye bygninger); særskilte forhold ved spesielle typer anleggskonstruksjoner (f.eks. viadukter, bruer, dammer, trykkbeholdere, plattformer til havs eller lagringstanker for væske); betong uten finstoff, elementer av lettbetong med åpen struktur, betong med tungt tilslag eller betong som inneholder bærende stålprofiler (se Eurokode 4 for samvirkekonstruksjoner av stål og betong).
Komité: SN/K 064
Fastsatt: 2018-10-01
ICS: 91.010.30 - Tekniske aspekter
91.080.40 - Betongkonstruksjoner
911.02 - Eurokode 2: Prosjektering av betongkonstruksjoner