NS 6422:2018/AC:2018

NOK 0,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Rettelse AC - Arbeidsplasser - Prosessveiledning for utvikling av kontorarbeidsplasser
Engelsk tittel: Corrigendum AC - Workplace - Process guidance for development of office workplaces
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2018-10-01)
Antall sider: 4
Pris:

NOK 0,00 (eks. mva)
NOK 0,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.040
NS ICS 91.040.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Dette dokumentet gir veiledning om en prosess for utvikling av kontorarbeidsplasser, og krav til aktiviteter og leveranser. Dokumentet omfatter aktiviteter fra vurdering av behov for utvikling av kontorarbeidsplasser fram til en eventuell ny løsning er etablert og evaluert. Dokumentet kan benyttes for hele eller deler av prosessen for å utvikle kontorarbeidsplasser. Dette dokumentet gjelder ikke for konkrete fysiske løsningene for kontorarbeidsplasser, og er ikke rettet mot industri og annen produksjon, med unntak av kontorarbeidsplasser i slike virksomheter.
Komité: SN/K 366
Fastsatt: 2018-10-01
ICS: 91.040.01 - Bygninger generelt