NS 5814:2008

NOK 530,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Krav til risikovurderinger
Engelsk tittel: Requirements for risk assessment
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 2 (2008-07-01)
Erstatter: NS 5814:1991 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 5814:2021 Check Gyldig
Antall sider: 20
Pris:

NOK 530,00 (eks. mva)
NOK 662,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03
NS ICS 03.100
NS ICS 03.100.01
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Produktinformasjon: En generell standard rettet mot fag, bransjer og næringer som ikke har egne standarder for risikovurdering. Standarden gir en beskrivelse av risikovurderingens plass i risikostyring og av faktorer som påvirker planlegging og gjennomføring av risikovurderinger, for eksempel rammebetingelser og etablering av risikoakseptkriterier.
Omfang: Denne standarden stiller krav til risikovurdering. Med risikovurdering menes planlegging, gjennomføring av risikoanalyse og risikoevaluering, jf. figur 1. Dette innebærer blant annet å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko samt å identifisere tiltak som kan fjerne eller redusere risiko. Standarden stiller også krav til dokumentasjon av risikovurderingen. Standarden omfatter de elementene som kan inngå i en risikovurdering. Det er ikke gitt at alle elementer som beskrives, skal inngå i alle risikovurderinger. Dette avhenger blant annet av vurderingens formål og omfang. Risikovurdering inngår som ett av elementene i risikostyring. Andre elementer i risikostyringen kan påvirke planlegging og gjennomføring av risikovurderingen. I den grad dette er tilfelle, omtales også disse elementene i denne standarden. Systematikken i arbeidet med en risikovurdering er vist skjematisk på figur 1. På figuren er det vist til hvilke punkter i standarden som beskriver de ulike elementene.
Komité: SN/K 239
Fastsatt: 2008-07-01
Tilbaketrukket: 2021-04-28
ICS: 03.100.01 - Bedriftsorganisasjon og -ledelse generelt

Relaterte produkter:

Risikoanalyse - teori og metoder

De som kjøpte denne kjøpte også:

NS 5832:2014

NS 5830:2012

NS 5831:2014