NS 8176:2005

NOK 630,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker
Engelsk tittel: Vibration and shock - Measurement of vibration in buildings from landbased transport and guidance to evaluation of effects on human beings
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 2 (2005-09-01)
Erstatter: NS 8176:1999 Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 8176:2017 Check Gyldig
Antall sider: 32
Pris:

NOK 630,00 (eks. mva)
NOK 787,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.25
NS ICS 13
NS ICS 13.160
Referansestandarder TEK - Komplett
Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
NS og NS-EN komplett (eks NS-EN ISO)
Omfang: Standarden fastsetter en målemetode for vibrasjoner i bygninger forårsaket av landbasert samferdsel (vei- og skinnegående trafikk) samt kriterier for bedømmelse av helkroppsvibrasjoner i boliger. Standarden er en videreføring og tilpasning av de generelle kriteriene for bedømmelse av vibrasjoner etter NS-ISO 2631-1:1985 og 2631-2:1994. Standarden gjelder ikke vibrasjonskilder i tilknytning til bygg og anlegg, industri, sprengninger, o.l., men den gjelder for trafikk til og fra bygg- og anleggsplasser. Standarden gjelder ikke for vurdering av skader på byggverk og konstruksjoner på grunn av vibrasjoner. Standardens tillegg gir også veiledning i hvordan vibrasjoner fra samferdsel påvirker mennesker i en bosituasjon. Standarden gir mulighet for å stille krav basert på standardiserte vibrasjonskriterier for bygninger i tilbud, anbudsdokumenter, kontrakter, o.l.
Komité: SN/K 002
Fastsatt: 2005-09-01
Tilbaketrukket: 2017-12-01
ICS: 900.01.02 - Kap.2 - Dokumentasjon og oppfyllelse av krav
900.03.13 - Kap.13 - Miljø og helse
916 - Feltmålemetoder - Bygningsakustikk
13.160 - Vibrasjon og støt. Virkning på mennesker
91.120.25 - Beskyttelse mot vibrasjon og jordskjelv