NS-EN ISO/IEC 17020:2004

Standard
NOK 509,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Generelle krav til drift av ulike typer organer som utfører inspeksjoner (ISO/IEC 17020:1998)
Engelsk tittel: General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:1998)
Varetype: Standard
Språk: no/en
Utgave: 1 (2004-12-07)
Erstattes av: NS-EN ISO/IEC 17020:2012 Check Gyldig
NS-EN ISO/IEC 17020:2012 Check Gyldig
Antall sider: 24
Pris:

NOK 509,00 (eks. mva)
NOK 636,25 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 03.120
NS ICS 03.120.20
NS ICS 03
Omfang: Denne europeiske standarden angir generelle krav til kompetanse for uavhengige organer som utfører
inspeksjon, uavhengig av hvilket område det gjelder. Den angir også uavhengighetskrav. Denne standarden er ment brukt av inspeksjonsorganer og deres akkrediteringsorganer i tillegg til andre organer som befatter seg med anerkjennelse av inspeksjonsorganenes kompetanse. Dette settet med krav kan kreve tolking hvis det brukes på bestemte områder eller ved inspeksjon under drift. Denne standarden dekker ikke prøvingslaboratorier, sertifiseringsorganer eller leverandørens erklæring om overensstemmelse. Slike krav inngår i andre standarder i NS-EN 45000-serien.

This European standard specifies general criteria for the competence of impartial bodies performing inspection
irrespective of the sector involved. It also specifies independence criteria. This standard is intended for the use of inspection bodies and their accreditation bodies as well as other bodies concerned with recognising the competence of inspection bodies. This set of criteria may have to be interpreted when applied to particular sectors, or to in-service inspection. This standard does not cover testing laboratories, certification bodies or the supplier's declaration of conformity, the criteria for which are contained in other European Standards of the EN 45000 series.
Komité: SN/K 205
Fastsatt: 2004-12-07
Tilbaketrukket: 2012-06-01
ICS: 03.120.20 - Produkt- og bedriftsertifisering. Bedømmelse av overenstemmelse