NS 8176.E

NOK 652,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Alert Tilbaketrukket
Norsk tittel: Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker
Engelsk tittel: Vibration and shock - Measurement of vibration in buildings from landbased transport and guidance to evaluation of effects on human beings
Varetype: Standard
Språk: Engelsk
Utgave: 2 (2006-08-30)
Erstatter: NS 8176.E Alert Tilbaketrukket
Erstattes av: NS 8176:2017 Check Gyldig
Antall sider: 36
Pris:

NOK 652,00 (eks. mva)
NOK 815,00 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 91 - Bygningsmaterialer og bygging
NS ICS 91.120
NS ICS 91.120.25
NS ICS 13
NS ICS 13.160
Omfang: Standarden fastsetter en målemetode for vibrasjoner i bygninger forårsaket av landbasert samferdsel (vei- og skinnegående trafikk) samt kriterier for bedømmelse av helkroppsvibrasjoner i boliger. Standarden er en videreføring og tilpasning av de generelle kriteriene for bedømmelse av vibrasjoner etter
NS-ISO 2631-1:1985 og 2631-2:1994.
Standarden gjelder ikke vibrasjonskilder i tilknytning til bygg og anlegg, industri, sprengninger, o.l., men den gjelder for trafikk til og fra bygg- og anleggsplasser.
Standarden gjelder ikke for vurdering av skader på byggverk og konstruksjoner på grunn av vibrasjoner.
Standardens tillegg gir også veiledning i hvordan vibrasjoner fra samferdsel påvirker mennesker i en bosituasjon. Standarden gir mulighet for å stille krav basert på standardiserte vibrasjonskriterier for bygninger i tilbud, anbudsdokumenter, kontrakter, o.l.

This standard specifies a method for the measurement of vibrations in buildings caused by land-based transport (road traffic and various rail vehicles), together with criteria for evaluating whole-body vibrations in dwellings. This standard is an extension and adaptation of the general criteria for the evaluation of vibrations according to NS-ISO 2631-1:1985 and 2631-2:1994.
The standard does not apply to vibration sources associated with buildings and civil engineering works, industry, blasting, etc. but it does apply to traffic to and from sites for building and civil engineering works.
The standard does not apply to evaluation of damage to buildings and constructions caused by vibrations.
The annexes of this standard also provide guidance about how vibrations from transport affect human beings in dwellings. The standard provides a possibility to demand standardised vibration criteria for buildings in tendering documents, bids, contracts, etc.
Komité: SN/K 002
Fastsatt: 2006-08-30
Tilbaketrukket: 2017-12-01
ICS: 13.160 - Vibrasjon og støt. Virkning på mennesker
91.120.25 - Beskyttelse mot vibrasjon og jordskjelv