NS-EN ISO 9606-5:2000

NOK 898,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Godkjenning av sveisere - Smeltesveising - Del 5: Titan og titanlegeringer, zirkonium og zirkoniumlegeringer (ISO 9606-5:2000)
Engelsk tittel: Approval testing of welders - Fusion welding - Part 5: Titanium and titanium alloys, zirconium and zirconium alloys (ISO 9606-5:2000)
Varetype: Standard
Språk: no/en
Utgave: 1 (2013-03-01)
Erstatter: NS-EN ISO 9606-5:2000 Alert Tilbaketrukket
Antall sider: 32
Pris:

NOK 898,00 (eks. mva)
NOK 1 122,50 (ink. mva)

Inkludert i: NS ICS 25.160
NS ICS 25.160.01
NS ICS 25
Omfang: Standarden fastsetter viktige krav, gyldighetsområder, prøvingsbetingelser, godkjenningskriterier og doku-mentasjon for sveiserens godkjenningsprøving ved sveising av titan og zirkonium. Denne standarden gjelder for godkjenning av sveisere for smeltesveising av titan og zirkonium. Denne standarden er tenkt å gi grunnlag for gjensidig anerkjennelse av godkjenningsorganers godkjenning av sveiserens kompetanse på ulike anvendelsesområder. Prøvinger vil bli gjennomført i samsvar med denne standarden dersom ikke strengere prøvinger er spesifi-sert i den aktuelle utførelsesstandarden når disse an-vendes. Under godkjenningsprøvingen bør det forlanges at sveiseren viser at han har tilstrekkelig praktisk erfaring og fagkunnskap (prøving ikke obligatorisk) *) om de sveisemetoder, materialer og sikkerhetskrav som han skal godkjennes for. Informasjon om dette er gitt i tillegg A. Denne standarden gjelder når godkjenningsprøving av sveiseren forlanges av kjøper, myndigheter eller andre organisasjoner. Sveisemetodene som det er referert til i denne standar-den, omfatter de smeltesveisemetodene som er klassifi-sert som manuell eller delvis mekanisert sveising. Den omfatter ikke fullmekaniserte og automatiske sveise-metoder (se 5.2). Denne standarden dekker godkjenningsprøving av sveisere for arbeid på halvfabrikater og ferdige pro-dukter fremstilt av valsede, smidde eller støpte materi-aler, som er angitt i 5.4. Godkjenningsbeviset utstedes med eksaminator eller godkjenningsorgan som eneansvarlig.
Komité: SN/K 067
Fastsatt: 2013-03-01
ICS: 25.160.01 - Sveising, lodding og bløtlodding generelt