SN-ISO/IEC Guide 71:2001

Standard
NOK 757,00 (eks. mva) InformationOvervåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter
Status: Check Gyldig
Norsk tittel: Retningslinjer for å ta hensyn til eldres og funksjonshemmedes behov ved utarbeidelse av standarder
Engelsk tittel: Guidelines for standards developers to address the needs of older persons and persons with disabilities
Varetype: Standard
Språk: Norsk
Utgave: 1 (2002-11-28)
Antall sider: 36
Pris:

NOK 757,00 (eks. mva)
NOK 946,25 (ink. mva)

Omfang: 1.1 Dette dokumentet gir veiledning til utforming av relevante internasjonale standarder om
hvordan man kan ta hensyn til behovene til eldre og funksjonshemmede. Mens noen mennesker med svært
omfattende og komplekse funksjonshemninger kan ha krav som ligger utenfor det nivået som tas med i
dette dokumentet, kan et svært stort antall mennesker ha mindre funksjonsnedsettelser som lett kan tas
hensyn til gjennom relativt små endringer i hva standarden foreskriver, og dermed øke markedet for
varen eller tjenesten.
Målet for dokumentet er å
a) informere, øke forståelsen og heve bevisstheten om hvordan menneskers evner påvirker
brukervennligheten til varer, tjenester og miljøer,
b) peke ut forholdet mellom krav i standarder og tilgjengeligheten og brukervennligheten til varer og
tjenester, og
c) øke bevisstheten om fordelene ved å innføre prinsipper om tilgjengelig utforming for å nå ut til et
større marked.
1.2 Dette dokumentet gjelder for varer, tjenester og miljøer som man møter i alle sammenhenger
i dagliglivet, og som er beregnet på forbrukermarkedet og arbeidsplassen. I dette dokumentet brukes
termene ‘varer og tjenester’ til å gjenspeile alle disse forholdene.
1.3 Dette dokumentet
a) beskriver en prosess der behovene til eldre og funksjonshemmede kan tas hensyn til ved
utarbeidelse av standarder,
b) inneholder tabeller som sammenholder standardenes avsnitt med de faktorer som skal være
vurdert av de som skriver standardene, for å sikre at alle evner blir tatt hensyn til,
c) gir beskrivelser av kroppsfunksjoner eller menneskelige evner og de praktiske konsekvensene av
funksjonsnedsettelser,
d) gir en liste med kilder som forfattere av standarder kan bruke til å finne frem til mer detaljert og
spesifikt veiledningsmateriale.
1.4 Dette dokumentet gir generell veiledning. Det bør vurderes å utarbeide andre dokumenter for
spesifikke vare- eller tjenestesektorer.
1.5 Mens man har innsett at tilgjengelighet og brukervennlighet er viktig både for varer og
tjenester, er det internasjonale arbeidet innenfor tjenestestandarder på et innledende stadium. For tiden
inneholder dette dokumentet betydelig mer veiledning om varer enn om tjenester.

Fastsatt: 2002-11-28
ICS: 11.180.01 - Hjelpemidler for uføre og funksjonshemmede generelt
01.120 - Standardisering. Generelle regler