Omsetning av bolig
Foto: iStockPhoto

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 er en helt ny standard som definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig minst skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig.

Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til NS 3600 vil gjøre eierskifte vesentlig mer betryggende og sikkert for både kjøper og selger av bolig. Standarden vil synliggjøre behov for eventuelle tiltak ved boligen av teknisk art og være mer presis og informativ enn dagens praksis har vært. En stor fordel med standarden er at den bygningssakkyndige har fått felles sjekkliste og klarere retningslinjer for undersøkelser og vurdering av tilstand.

Målet med standarden er en enhetlig analyse og best mulig informasjon mellom kjøper og selger. Dette vil redusere konfliktnivået ved omsetning av bolig, og gi kjøper en større visshet om boligens kvaliteter og mangler. I tillegg skal det synliggjøres hvilke tiltak som må forventes og hva det vil koste å utbedre disse.

Den nye standarden gir:

  • felles spilleregler
  • transparent marked
  • faste undersøkelsespunkter
  • omforente vurderingskriterier for tilstandsgrad
  • homogene og bedre tilstandsrapporter
  • et nytt verktøy for den utførende (bygningsakkyndige) og oppdragsgiver (megler, advokat eller forbruker) som grunnlag for kontrakt.

Standardens krav er basert på:

Standardens hovedmålgruppe er eiendomsmeglere og takstmenn.

Det er under utarbeidelse en veiledning og elektroniske blanketter til standarden.

Les artikkelen "Større trygghet ved boligkjøp" om NS 3600 og lanseringen av standarden.

Sist oppdatert: 2014-01-31

NS 3600:2013

Standard

NOK 779,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig – veiledning til NS 3600. P-742.

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-01-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang