Nyhetsarkiv

 

Brit Helle, som er direktør i EFTA, er intervjuet av CEN i forbindelse med 60-årsmarkering av europeisk standardiseringssamarbeid.

2021-01-21

Mer om Hvilke tanker har EFTA om europeisk standardisering?
 

This document specifies requirements for temporary equipment to be used by operators and their suppliers or other external partners involved in offshore oil and gas activities, and a new edition was published in late December 2020.

2021-01-20

Mer om New edition of NORSOK Z-015 Temporary equipment
 

Generalsekretær i Norges Fiskarlag, Otto Gregussen skal lede det internasjonale standardiseringsarbeidet innenfor fiskeri og akvakultur.

2021-01-19

Mer om Tidligere fiskeriminister Otto Gregussen blir ny leder i ISO-komité
 

This NORSOK standard specifies guidelines and requirements for design and documentation of offshore steel structures. The 2021 edition was published in January.

2021-01-18

Mer om New edition of NORSOK N-004:2021 Design of steel structures
 

Sirkulær økonomi er et begrep som florerer blant bærekraftsentusiaster, politikere og ledere som vil vise vei i det grønne skiftet. Men hva er det egentlig? Er det bare en modernisering av begrepet gjenvinning?

2021-01-15

Mer om Innlegg: Kan noen forklare meg hva sirkulær økonomi betyr?
 

Den franske standardiseringsorganisasjonen AFNOR har initiert en workshop i regi av CEN med tittelen «Samfunnsansvar for fremtiden». Vi inviterer nå norske interessenter til å delta, og det første møtet vil bli en elektronisk workshop 12. februar.

2021-01-13

Mer om Invitasjon til nytt prosjekt "Samfunnsansvar for fremtiden"
 

Denne nye standarden, NS 3809, ble utgitt i desember 2020 og inneholder krav til innhold, kvalitet og dokumentasjon for ettersyn, vedlikehold og reparasjoner på løfteinnretninger.

2021-01-12

Mer om Ny Norsk Standard for krav til ettersyn, vedlikehold og reparasjon av løfteinnretninger
 

I Norge har vi en meget oppegående byggenæring som setter både digitalisering og klima- og miljøkrav høyt, og som får sine behov ivaretatt når standardene utvikles. Å ivareta markedsbehovene er hele poenget med standardisering, skriver administrerende direktør Jacob Mehus i et innlegg i Bygg.no.

2020-12-22

Mer om Innlegg: Standardisering lønner seg
 

Standard Norge har besluttet at vår julegave til et veldedig formål i år skal gå til Mental Helse Ungdom.

2020-12-22

Mer om Julegave til Mental Helse Ungdom
 

Endringer i byggherreforskriften trer i kraft 1. januar 2021 og derfor er Byggblankett 8440A Byggherreforskriften - Kontrakt og 8440B Byggherreforskriften – Oppgavefordeling, under revisjon og på høring fram til 18. januar.

2020-12-21

Mer om To byggblanketter til byggherreforskriften på høring