Nyhetsarkiv

 

Vi har over lengre tid jobbet med å utarbeide en helt ny avtaleblankett mellom kjøper (forbruker) og selger om kjøp av biloppstillingsplass i parkeringsanlegg under oppføring. Forslag til blankett er nå lagt ut på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser er 20. mars 2023.

2023-01-31

Mer om Forslag til ny Byggblankett 3462 om biloppstillingsplasser på høring
 

Ønsker du eller din virksomhet å gi innspill et nytt standarddokument for utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder, har du nå muligheten fram til 5. april.

2023-01-27

Mer om SN/TS 3770 Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder på høring
 

Standard Norge har publisert standarden NS 3682 Hulldekker av betong til ombruk på engelsk. Standarden tar for seg prosessen fra demontering til tilstandsvurdering av eksisterende hulldekker slik at de kan dokumenteres på en tilsvarende måte som nyproduserte hulldekker.

2023-01-24

Mer om NS 3682 Hulldekker av betong til ombruk – på engelsk
 

NORSOK P-002:2023 Process system design, edition 2, was published in January 2023. This NORSOK standard specifies requirements and guidelines for most frequently used process-, process support- and utility systems on offshore production facilities.

2023-01-20

Mer om New edition of NORSOK P-002 Process system design
 

Det snakkes mye om raskere utbygging av mer fornybar energi, og lite om mulighetene som ligger i energieffektivisering, skriver Hans Even Helgerud og Jacob Mehus i denne kronikken.

2023-01-13

Mer om Kronikk: Hvordan skal Norge komme seg gjennom energikrisen?
 

NORSOK WA-Z-020 er utviklet for å skape enighet om 3D modellkrav i energibransjen slik at selskapene kan gå bort fra sine egne krav. Standard Norge inviterte til frokostmøte 10. januar hvor det nye dokumentet ble gjennomgått og godkjent for utgivelse.

2023-01-12

Mer om Ny NORSOK WA-Z-020 3D CAD godkjent
 

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) har utarbeidet en ny teknisk spesifikasjon – NEK TS 600 – som gir veiledning og forslag til metoder for å oppnå kravene i NEK 600 – El og ekom i vegtrafikksystemer.

2023-01-10

Mer om Ny teknisk spesifikasjon til støtte for veiprosjekter
 

NS 3457-6 angir klassifikasjon av sonetyper i bygninger og tilhørende uteområder. Den gir også veiledning på bruk av IFC for bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

2023-01-05

Mer om Ny standard for klassifisering av sonetyper i NS 3457-serien
 

Vi har samlet våre mest populære standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Sjekk listen og se om det er noe du mangler!

2023-01-05

Mer om Årets mest populære produkter innen bygg, anlegg og eiendom – 2022
 

NS-EN 17007 gir en generisk beskrivelse av vedlikeholdsprosessen og gjelder for alle virksomheter som har ansvar for vedlikehold av bygg, anlegg og produksjonssystemer. Standarden ble først utgitt i 2017 på engelsk og er nå tilgjengelig på norsk.

2022-12-23

Mer om Standard for vedlikeholdsprosess oversatt til norsk