Nyhetsarkiv

 

Hvorfor har noen organisasjoner eksistert i flere tiår mens andre bukker under etter bare noen måneder? ISO 9004 gir veiledning om hvordan organisasjoner kan jobbe for å oppnå vedvarende suksess. Standarden er nå tilgjengelig på norsk.

2020-02-26

Mer om Hvordan oppnå vedvarende suksess – ISO 9004 nå på norsk
 

Teknologien, ønske om energieffektivitet og gode leietakeropplevelser stiller større krav til gjennomføringsevne og faglig kompetanse. Standard Norge møter dette kravet ved å gi ut NS 3420 – YB som omhandler funksjonsbeskrivelser og systemintegrasjon innen bygningsautomatisering og sikkerhet.

2020-02-25

Mer om NS 3420 del YB gjør det enklere for deg som jobber med bygningsautomatisering
 

Standard Norge oppretter en norsk komité som skal bidra til utviklingen av internasjonale standarder for robotteknologi. Vi inviterer norske aktører og eksperter på robotteknologi til oppstartsmøte 25. mars.

2020-02-24

Mer om Vil du utvikle standarder for robotteknologi?
 

Praktisk og anvendelig veiledning beskriver løsninger som følger krav i forskrifter og gir anbefalinger i samsvar med bransjestandarder og normer. Veiledning er utarbeidet som et supplement til standarden NS-EN 1264 som er utgitt i fem deler.

2020-02-24

Mer om Ny veiledning til NS-EN 1264 for vannbåren gulvvarme
 

Deler av standardserien NS 3457 er på høring. Mandag 24. februar var det høringsmøte hvor de ulike forslagene ble presentert.

2020-02-24

Mer om Norsk Standard for klassifikasjon av byggverk på høring
 

Denne tekniske spesifikasjonen gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Forslaget er en revidert utgave av SN/TS 3031:2016. Du kan gi dine kommentarer fram til 12. mars.

2020-02-14

Mer om Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning – høring
 

Standardserien NS 9600 for tilkomstteknikk har nå to nye deler og fire reviderte delstandarder tilgjengelig.

2020-02-13

Mer om To nye deler og fire reviderte delstandarder for tilkomstteknikk
 

Standard Norge inviterer til oppstartsmøte for en norsk fagkomité for et aldersinkluderende samfunn. De nye standardene skal bidra til et fleksibelt arbeidsliv og en aktiv og trygg alderdom.

2020-02-07

Mer om Vil du utvikle standarder for et aldersinkluderende samfunn?
 

Flere norske kommuner bygger demenslandsbyer for å lage best mulig boliger og omgivelser for denne pasientgruppen. Samtidig skrives den internasjonale standarden som bidrar til å spre beste praksis på området.

2020-02-07

Mer om Nå skrives standard for demenslandsbyer
 

Hvordan lede innovasjon fra frie tanker og kaos? Standard Norge skal nå starte en nasjonal komite som skal finne fram til beste praksis for innovasjonsledelse.

2020-02-07

Mer om Vil du være med å utvikle standarder for innovasjonsledelse?