Nyhetsarkiv

 

Denne høsten starter arbeidet med en Norsk Standard som kan bidra til prosesser for «riktig med en gang» innenfor installasjoner for brannsikkerhet. Standardens viktigste hensikt skal være å hindre feil i utførelsesfasen. Det er fortsatt mulig å bli med i arbeidet.

2020-10-22

Mer om Utvikler ny Norsk Standard for brannsikkerhet - Kontroll av utførelse
 

Standard Norges franske søsterorganisasjon AFNOR foreslår å opprette en ny europeisk standardiseringskomité med tittelen "Management and preservation of digital content", eller forvaltning og bevaring av digitalt innhold på norsk. Er dette av interesse for deg eller din virksomhet?

2020-10-20

Mer om Forslag om ny standardiseringskomité for forvaltning og bevaring av digitalt innhold
 

BIM gir mange muligheter, men hvor langt har man kommet, og i hvilken grad benyttes BIM som felles verktøy mellom de ulike aktørene i verdikjedene? Vi har gjennomført en undersøkelse om praktisk bruk av BIM i håp om å kunne bidra til bedre innsikt i bruk og prosesser. 20. oktober ble rapporten lansert på et frokostmøte.

2020-10-20

Mer om BIM-rapport om barrierer og muligheter lansert
 

For et lite land som Norge er det vanskelig å utvikle retningslinjer for klarspråk alene, mener Torunn Reksten i Språkrådet. Derfor deltar de i utviklingen av en ny internasjonal standard for klarspråk. Standard Norge vil gjerne involvere flere norske eksperter.

2020-10-19

Mer om Nå utvikles en internasjonal standard for klarspråk
 

Digitaliseringen har fått et kjempeløft gjennom koronakrisen. Aldri har vi vært så drevne på digital samhandling. Samtidig har behovet for gode sikkerhetssystemer økt. Faren for at vi jobber med bedriftshemmeligheter fra hjemmekontoret og utenfor det som normalt vil være bedriftens «IT-sikkerhetsnett» er stor, og falske e-poster florerer. Internasjonale standarder for cyber-/ og IT-sikkerhet er en god forsikring.

2020-10-19

Mer om Cybersikkerhet i krisetid
 

Thursday 10 December 2020, a one-day course on this standard will be arranged, organized by the ISO/TC 67 Working Group: Reliability engineering and technology, and hosted by the University of Stavanger. Advanced registration is required.

2020-10-19

Mer om Course: Use of ISO 14224 for optimizing Safety and Profitability in the Oil and Gas Industry – in a digitalized perspective
 

Torsdag 15. oktober ble den nye standarden for krav til etikettering av distribusjonsenheter og paller i handel med fiskeri- og akvakulturprodukter, NS-EN 17099, lansert. Her kan du finne presentasjonen fra lanseringen.

2020-10-15

Mer om Sporbarheten til sjømatprodukter - Merking av fiskekasser
 

Den nye standarden, NS 3845, skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Bak standarden står en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggebransjen. 8. oktober ble standarden lansert på et frokostmøte.

2020-10-09

Mer om Norsk Standard for blågrønn faktor lansert
 

Den nye europeiske standarden NS-EN 17099 gir detaljert informasjon om hvilken informasjon som skal gis på etikettene, i henhold til EU-forordninger og annen informasjon som det kan stilles krav om gjennom leverandørkjede, både for lesbarhet og for skanning.

2020-10-08

Mer om Den enkle måten å sikre sporbarhet av sjømatprodukter
 

Oktober er sikkerhetsmåneden, og derfor gir vi deg nå 50 % rabatt på den allerede sterkt rabatterte standardsamlingen for IT-sikkerhet.

2020-10-06

Mer om Halv pris på standardsamling for IT-sikkerhet