Nyhetsarkiv

 

Forslaget til ny versjon av NS 5814 Krav til risikovurderinger, er nå på høring. Du og din virksomhet inviteres til å komme med kommentarer til standarden.

2020-07-15

Mer om Ny Norsk Standard for risikovurdering på høring
 

Forslag til ny versjon av standarden, prNORSOK M-120 edition 6, er nå tilgjengelig for offentlig høring i Standard Norges høringsportal.

2020-07-03

Mer om NORSOK M-120 på industrihøring
 

Standard Norge inviterer til et betalt ekspertoppdrag for å utarbeide et nytt «Annex F - Special design provisions for topsides structures» til N-004 Design of steel structures.

2020-07-02

Mer om Vil du være med å utvikle NORSOK N-004 Design of steel structures?
 

Den oversatte tekniske rapporten SN-ISO/TR 37121 gir en oversikt over eksisterende retningslinjer og metoder for bærekraftig utvikling og robusthet i byer. Rapporten brukes for å utfylle NS-ISO 37120 som omhandler indikatorer for byers serviceytelse og livskvalitet.

2020-07-02

Mer om Retningslinjer og metoder for bærekraftig utvikling i byer
 

Korona-pandemien som en Force Majeure-begivenhet for allerede inngåtte avtaler, er grundig diskutert den senere tiden. For avtaler som inngås i tiden fremover, må det kunne forventes at partene tar i betraktning at det er en fare for at pandemien kan hindre oppfyllelse.

2020-07-01

Mer om Korona og kontraktsstandardene
 

En helt ny standard for etablering og drift av grunnvarmebrønner er på høring fram til august.

2020-07-01

Mer om Ny standard for grunnvarmebrønner på høring
 

NEK har lagt ut utkast til en ny standard, NEK 420 C – Områdeklassifisering og elektriske installasjoner, på høring. Forslaget til ny standard er basert på tidligere utgitte tekniske spesifikasjoner.

2020-06-26

Mer om Ny standard for eksplosjonsfarlige områder på høring
 

En ny Norsk Standard skal hjelpe produsenter av fiskeoljer å oppdage avvik i lukt og smak tidlig. På den måten blir det enklere å gi en smaksgaranti til kundene.

2020-06-25

Mer om Må tran smake tran?
 

I lys av det pågående koronautbruddet, har den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN utviklet krav til ikke-medisinske munnbind. Retningslinjene er nyttig for bl.a. produsenter, testlaboratorier og bestillere av munnbind til bruk i det offentlige rom. Dokumentet er tilgjengelig for kostnadsfri nedlasting.

2020-06-23

Mer om Nye krav til munnbind for folk flest
 

Du får nå 15 % rabatt på høstens kurs ved påmelding innen 1. september. Fra august åpner vi for "vanlige" klasseromskurs igjen på alle våre kurslokasjoner rundt om i landet i tillegg til at vi fortsetter med digitale kurs. Rabatten gjelder ikke e-læring og bedriftsinterne kurs. Rabattkode: sommer20

2020-06-22

Mer om Sommertilbud: 15 % rabatt på høstens kurs