Nyhetsarkiv

 

NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og tilhørende uteområder. En revidert utgave av standarden er på høring til 23. november.

2021-10-14

Mer om Bygningsdelstabellen kommer i ny utvidet utgave
 

Dette er kanskje ikke den mest kjente internasjonale merkedagen i løpet av et år. Dagen er likevel en markering av noe som er viktig for norsk næringsliv, samfunnsliv og norske forbrukere.

2021-10-13

Mer om 14. oktober er Verdens Standardiseringsdag
 

Standard Norge deltar som før på stand nr E01-09 på Bygg Reis Deg. Møt oss og få siste nytt om standardene du bryr deg om.

2021-10-12

Mer om Møt oss på Bygg Reis Deg
 

This technical specification (TS) provides requirements and guidance for reporting of production performance data and production loss data in the operating phase by use of production loss categorization.

2021-10-07

Mer om The first edition of ISO/TS 3250 Calculation and reporting production efficiency in the operating phase, published
 

Standard Norge og Akershus musikkråd inviterte til frokostmøte 28. september hvor den nye internasjonale standarden for musikkøverom, ISO 23591, ble lansert. Standarden er utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal Norsk Standard.

2021-10-04

Mer om Lansering av ny internasjonal standard for musikkøverom
 

NS 3459 definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata, prisforespørsel, pristilbud og avregning mellom programsystemer. En revidert utgave av standarden er på høring til 7. november.

2021-10-01

Mer om Standarden for digital prisforespørsel basert på NS 3420 og Statens vegvesens prosesskode er på høring
 

Før sommeren besluttet Standard Norge at det skal tas en full gjennomgang og revisjon av rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 med tilhørende blanketter. Det forventes at revisjonen av standardene vil gjøre disse mer tilpasset det eksisterende markedet og den teknologiske utviklingen.

2021-10-01

Mer om Rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 revideres
 

Klima og bærekraft skal bli enda mer sentralt i arbeidet med standarder, og ISO har vedtatt en erklæring som medlemslandene har godkjent.

2021-10-01

Mer om ISO forplikter seg til å ta klimahensyn i alle standarder
 

NORSOK Z-015 ​Temporary equipment er kanskje den NORSOK-standarden vi får fleste henvendelser om. Her har vi samlet noen av de spørsmålene vi ofte får, og gir våre generelle svar på disse.

2021-09-30

Mer om Har du spørsmål til NORSOK Z-015?
 

Hvert fjerde år blir NEK 400 revidert for å fange opp endringer. I 2022 vil det komme flere endringer blant annet innenfor ladeklare bygg. Dette er endringer som krever en åpen høring og høringsforslaget på NEK 400:2022 er nå offentliggjort for kommentering.

2021-09-29

Mer om NEK 400:2022 på høring