Nyhetsarkiv

 

Kunstig intelligens kan løse mange problemer i vårt samfunn nå og i framtiden, men teknologien gir oss utfordringer. Standarder kan danne et rammeverk som hjelper oss å håndtere disse utfordringene. Standard Norge, SINTEF digital og NTNU ønsker velkommen til informasjonsmøte om kunstig intelligens og standardisering 6. juni.

2019-05-21

Mer om Norge kan påvirke internasjonale standarder for kunstig intelligens
 

Skal det etableres en europeisk komite som skal utvikle standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen? Standard Norge ønsker innspill fra norske miljøer.

2019-05-16

Mer om Vi ønsker innspill om utvikling av standarder for sirkulær økonomi i bygg- og anleggsbransjen
 

Standardene i NS-EN 16907-serien er en ny serie med standarder utarbeidet av CEN/TC 396. Standardene gjelder utformingen av materialer for grunnarbeider, utførelse, overvåkning og kontroll av byggeprosesser for grunnarbeider.

2019-05-15

Mer om Nye standarder for grunnarbeider
 

Standardsamlingen inneholder et utvalg standarder innenfor akustikk, lydforhold, feltmåling, måling av lydnivå, lydisolasjon og vibrasjoner. Nå er samlingen oppdatert med nye standarder.

2019-05-10

Mer om Standardsamlingen for lydmålinger i bygninger fornyes
 

I møte med Olje- og energidepartementet (OED) 16. april var status for nasjonal og internasjonal standardisering og ikke minst presentasjon av READI-prosjektet sentrale tema. I etterkant av møtet er den egne nettsiden for READI-prosjektet åpnet.

2019-05-10

Mer om Nettsiden til prosjektet READI på lufta
 

Forslaget til endring i standarden NS 3420-T:2015 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del T: Maler- og beleggarbeider, dreier seg blant annet om grunnlaget for å velge riktig overflatekvalitet. Forslaget er på høring fram til 30. juni

2019-05-02

Mer om Endringer til standarden for maler- og beleggarbeider er nå på høring
 

Standard Norge har, i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), lansert to nye internasjonale standarder som skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser og bidra til tydeligere og mer hensiktsmessig informasjonsstyring.

2019-04-30

Mer om Vi digitaliserer byggenæringen
 

Skal ISO etablere en komite som skal utvikle internasjonale standarder for forskning og utvikling innenfor «human phenome»? Standard Norge ønsker innspill fra det norske fagmiljøet.

2019-04-30

Mer om Vi ønsker innspill om utvikling av standarder innenfor genforskning
 

Velkommen til møte om mulig revisjon av standarden NS 9417 Laks og regnbueørret – Enhetlig terminologi og metoder for dokumentasjon av produksjon.

2019-04-30

Mer om Skal vi revidere Norsk Standard for laks og regnbueørret?
 

En rekke helt nye standarder for bevaring av kulturminner er utgitt det siste året. Standardene er utgitt på engelsk, med unntak av NS-EN 16883 som nå også foreligger på norsk.

2019-04-29

Mer om Nye standarder for bevaring av kulturminner