Nyhetsarkiv

 

Skal verden og Norge lykkes med karbonfangst og -lagring (CCS), må det utvikles og tas i bruk internasjonalt anerkjente verktøy, skriver Jacob Mehus, administrerende.direktør i Standard Norge og Ingvild Ombudstvedt, leder i Standard Norges CCS-komité og eier/advokat i IOM Law.

2022-06-23

Mer om Kronikk: CCS er starten på et nytt industrieventyr for Norge
 

Coaching er et fag i utvikling. Vi har nå ute på høring et forslag til standard som omfatter hvilken kompetanse en coach skal ha. Målet med standarden er å bidra til å heve kvaliteten på coachingtjenester ved å synliggjøre for kundene hvilken kompetanse de kan forvente at en coach har. For coacher kan standarden bidra til å bedre kvaliteten på de tjenestene som tilbys.

2022-06-23

Mer om Norsk Standard for coaching på høring
 

Eliaden fikk i år det høyeste besøkstallet siden 2008. Hele 20724 personer besøkte i år elbransjens største messe. En av de store nyhetene på messa var nye NEK 400 – se videoen fra lanseringen.

2022-06-23

Mer om Eliaden 2022 – en stor suksess
 

ISO foreslår å opprette en ny komité for online cateringtjenester og Standard Norge undersøker nå om norske aktører støtter forslaget. Vi ønsker tilbakemeldinger før 8. juli 2022.

2022-06-21

Mer om Trengs det standarder for online cateringtjenester?
 

Administrerende direktør Jacob Mehus håper medlemskapet i Skift vil gi inspirasjon til nye standarder og skape oppmerksomhet rundt bærekraftsstandarder.

2022-06-21

Mer om Standard Norge tas opp som nytt medlem i Skift - Næringslivets klimaledere
 

The ISO standardization commitee on petroleum, IOGP’s Standards Committee and Standards Norway invites you to the standardizidation sesson “Standardization accelerates value creation in the Oil and Gas Sector - Energy transition” on Thuesday 30 August, 1515 to 1700.

2022-06-20

Mer om Standardization session at ONS 2022 in Stavanger
 

Denne NORSOK-standarden definerer kravene til arkitektonisk utforming og prosjektering av boligområder på offshoreinstallasjoner i petroleumsindustrien. En ny utgave av standarden ble utgitt i mars 2022 og den erstatter den gamle versjonen fra 2015.

2022-06-20

Mer om Ny utgave av NORSOK C-001 Living quarters area
 

SN-CEN/TR 15350 gir retningslinjer for å estimere og dokumentere daglig vibrasjonseksponering som skyldes bruken av kraftdrevne håndholdte verktøy og håndstyrte maskiner på arbeidsplasser. Nå er den tekniske rapporten oversatt til norsk.

2022-06-17

Mer om Teknisk rapport om mekaniske vibrasjoner oversatt til norsk
 

Menon Economics har på oppdrag fra Standard Norge, Norsk elektroteknisk komite og Regelrådet utarbeidet en rapport om norske etaters henvisninger til standarder i norsk regelverk. Her kan du finne rapporten og se opptak av lanseringen 15. juni 2022.

2022-06-17

Mer om Kan henvisning til standarder gjøre norsk regelverk bedre?
 

Horisont Europa peker på standardisering som verktøy for å gi forskningen økt samfunnsnytte. Forskningsrådet og Standard Norge inviterte til frokostmøte (Standard Morgen) 14. juni med dette som tema.

2022-06-15

Mer om Forskning og standardisering hånd i hånd