Nyhetsarkiv

 

Risikostyring kan bidra til at organisasjonen din presterer godt i et miljø fullt av usikkerhet. Standarden ISO 31000 Risikostyring - Retningslinjer kommer i salg i uke 8.

2018-02-16

Mer om Standarden for risikostyring er klar
 

Internasjonale standarder legger rammebetingelser for norsk møbelindustri, ikke minst med tanke på eksport. Gjennom deltakelse i internasjonal standardisering kan møbelprodusenter påvirke framtidige markedsmuligheter. Her kan du finne presentasjoner og se video av innleggene på Standard Morgen 15. februar.

2018-02-15

Mer om Stol på standardene – møbelstandardisering
 

Selvkjørende Teslaer og KIA'er kan ikke kommunisere på amerikansk og koreansk. De må snakke sammen på et dataspråk basert på åpne standarder, skriver administrerende direktør Jacob Mehus i Dagens Næringsliv.

2018-02-14

Mer om Gatesmarte standarder
 

Vi inviterer fagpersoner til å delta i arbeidet med å utvikle en Norsk Standard for akuttmottak. Velkommen til informasjonsmøte 20. mars!

2018-02-13

Mer om Krav til kvalitet i akuttmottak - invitasjon
 

Nytt i årets utgave er at Del C Forberedende ytelser har blitt revidert og samtidig splittet opp i tre separate standarder: NS 3420-CD, -CH og -CU. I tillegg er det gjort endringer til Del K som omhandler anleggsgartnerarbeider.

2018-02-12

Mer om NS 3420 - Hva er nytt i 2018-utgaven?
 

– Det finnes to typer bedrifter: De som har blitt rammet av dataangrep og de som kommer til å bli rammet, sa professor Josef Noll fra UiO på Standard Morgen om Internett of Things. Se video fra frokostmøtet!

2018-02-09

Mer om Tingenes Internett - nye sikkerhetsutfordringer
 

På grunn av nye, felles europeiske standarder har det kommet spørsmål om NS 3031 fra 2014 fortsatt skal benyttes i Norge. Selv om standarden formelt ble trukket tilbake 1. februar 2018 er det fortsatt den som skal brukes inntil videre ved kontroll opp mot byggeforskriftene (TEK17).

2018-02-09

Mer om Beregning av bygningers energiytelse – Gjelder NS 3031 fortsatt?
 

Denne standarden har blitt en viktig referanse for mange virksomheter som jobber målrettet og systematisk med energieffektivisering. I forbindelse med revisjon av standarden inviterte vi til seminar i Trondheim 29. januar. Her kan du finne presentasjonene som ble holdt på seminaret.

2018-02-09

Mer om Revisjon av standarden for energiledelse ISO 50001 – hvor er vi?
 

NS 4400:2018 erstatter standardene NS 4400:2000 til og med NS 4413:2000, som nå er slått sammen til én standard.

2018-02-07

Mer om Ny standard for planteskolevarer NS 4400
 

En ny håndbok på norsk gir veiledning til små og mellomstore virksomheter som hjelp til utvikling og implementering av et ledelsessystem for kvalitet basert på den internasjonale standarden NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystemer for kvalitet – Krav.

2018-02-06

Mer om ISO 9001 i små bedrifter - Hvordan gjøre det?