Nyhetsarkiv

 

Den nye standarden ISO 50005 er laget for å hjelpe SMBer (små og mellomstore bedrifter) å komme i gang med energiledelsessystemet ISO 50001. En stegvis metodikk gir organisasjoner besparelser på kort sikt samtidig som grunnlaget legges for å oppfylle alle kravene i ISO 50001.

2022-09-26

Mer om Ny standard hjelper mindre bedrifter å starte med strømsparing
 

An upcoming revision of NORSOK I-001 Field instrumentation, is announced.

2022-09-19

Mer om NORSOK I-001 is subject for revision
 


2022-09-19

Mer om 5th ISO Seminar on International Standardization in the Reliability Technology and Cost Area
 

The ISO standardization committee on petroleum, IOGP’s Standards Committee and Standards Norway hosted the standardizidation session “Standardization accelerates value creation in the Oil and Gas Sector - Energy transition” at ONS 2022 in Stavanger Tuesday 30 August. Here you can find the presentations from the session.

2022-09-12

Mer om Presentations from Standardization session at ONS 2022
 

A possible upcoming revision of NORSOK N-005 “In-service integrity management of structures and marine systems” and N-006 “Assessment of structural integrity for existing offshore load-bearing structures” is announced.

2022-09-12

Mer om NORSOK N-005 and N-006 for revision?
 

Standarden NS-EN 17687 hjelper organisasjoner med å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens i anskaffelsesprosessen. Alt fra behovsidentifikasjon til levering av varer, tjenester og arbeidskontrakter omfattes av prosessen.

2022-09-12

Mer om Ny standard for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser
 

Vi ønsker bred deltakelse når vi skal revidere NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del Q: Tømrerarbeider. Ta kontakt om du eller din virksomhet vil delta i dette arbeidet!

2022-08-31

Mer om Nå starter vi revisjon av NS 3420 for tømrerarbeider
 

Forslaget til en ny Norsk Standard for coaching er på høring fram til midten av september. Her finner du presentasjoner og opptak fra høringsmøtet vi holdt 30. august.

2022-08-30

Mer om Ny Norsk Standard for coaching på høring
 

Vi ønsker bred deltakelse når vi skal revidere NS 3420-N Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del N: Mur- og flisarbeider. Ta kontakt om du eller din virksomhet vil delta i dette arbeidet!

2022-08-29

Mer om Nå starter vi revisjon av NS 3420 for mur- og flisarbeider
 

Statens Havarikommisjon ber Standard Norge inkludere risikokartlegging i revisjon av NS 9432. Nå spør vi avfallsbransjen om det er behov for å revidere også andre områder av standarden.

2022-08-25

Mer om Norsk Standard for innsamling av avfall – utredning om behov for revisjon