Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Nyhetsarkiv

 

For medisinske laboratorier er pålitelighet og nøyaktighet nå viktigere enn noensinne. Robuste risikostyringsprosesser er det beste forsvar mot feil og upålitelige resultater. Et av verdens mest solide veiledningsdokumenter for risikostyring i medisinske laboratorier er nylig blitt oppdatert.

2020-06-05

Mer om Oppdatert internasjonal standard reduserer risikoen for feil i medisinske laboratorier
 

Det er laget et utkast til en ny Norsk Standard for blikkenslagerarbeider, NS 3420-PN. Forslaget er nå på høring fram til 1. august og du/din virksomhet inviteres til å komme med innspill.

2020-06-02

Mer om Ny standard for blikkenslagerarbeider på høring
 

Rundt oss støter vi stadig på skilt med reklame, eksponering, dekorasjon og andre formål av offentlig interesse. Nå er det forslag om at disse bør harmoniseres i form av en felles europeisk standard.

2020-05-29

Mer om Er det behov for harmonisering av skilt?
 

Det er forslag om å lage en ny internasjonal standard for å håndtere risiko for ungdoms- og skoleturer. Mindreårige er en spesielt sårbar gruppe, og mange turer går etter hvert til utlandet. Derfor kan det være behov for en felles internasjonal standard. Standard Norge undersøker nå om det er interesse for dette arbeidet i Norge.

2020-05-29

Mer om Ungdoms- og skoleturer: Er det behov for en standard for risikovurdering?
 

Som sluttbruker av varer og tjenester, er den enkelte forbruker ofte opptatt av helt andre ting enn det som for eksempel en profesjonell produsent, selger eller konsulent er.

2020-05-29

Mer om Forbrukere og standardisering – nytt per mai 2020
 

Denne standarden fastsetter regler for oppbygning av og innholdet i et konkurransegrunnlag som skal ligge til grunn for tilbud på eller avtale om prosjektering og rådgivning i byggeprosjekter.

2020-05-27

Mer om Ny Norsk Standard for konkurransegrunnlag med ytelsesbeskrivelser for prosjekterings- og rådgivningsoppdrag
 

This NORSOK standard is published as a supplement to regulations and standards in order to state governing requirements, recommendations and permissions relevant to equipment used in well intervention operations within Norwegian jurisdiction. This 2020 edtion was published in January.

2020-05-27

Mer om New edition of NORSOK D-002 Well intervention equipment
 

This NORSOK standard is the principal standard for offshore structures, and the 2020 edition was published in April.

2020-05-27

Mer om New edition of NORSOK N-001 Integrity of offshore structures
 

Norsk Standard for blågrønn faktor er utviklet av en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggebransjen. Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann.

2020-05-20

Mer om Ny Norsk Standard for blågrønn faktor
 

I forbindelse med lanseringen av den nye utgaven av standardserien NEK 700 12. juni, inviterer NEK og Nelfo til gratis webinar samme dag. Den nye utgaven har ikke bare gjennomgått en ordinær revisjon, men har vært gjennom omfattende endringer og fått flere nye kapitler.

2020-05-19

Mer om Nye NEK 700 lanseres 12. juni