Nyhetsarkiv

 

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at det er en hensiktsmessig avtale mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester? Å bruke standardene NS-INSTA 800 for rengjøringskvalitet og NS 8431 med kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester, kan være løsningen.

2020-03-25

Mer om Har du kontroll på renholdet?
 

Standarden, NS-EN 17121:2019 Bevaring av kulturminner - Historiske tømmerstrukturer - Veiledning for tilstandsvurdering av bærende trekonstruksjoner, gir veiledning for tilstandsanalyse av bærende trekonstruksjoner i vernede bygninger. Den er beregnet for bygningseiere, myndigheter og fagpersoner som er involvert i bevaring av kulturminner med trekonstruksjoner.

2020-03-25

Mer om Ny Norsk Standard for bevaring av historiske tømmerstrukturer
 

Med bakgrunn i spredningen av COVID-19 foreslår den kinesiske standardiseringsorganisasjonen SAC å utarbeide en ny teknisk rapport (TR) i ISO/TC 59. Prosjektforslaget har tittelen "Buildings and civil engineering works – Building resilience strategies related to public health emergencies – Compilation of relevant information".

2020-03-23

Mer om Bygningers rolle i folkehelsekriser
 

Virksomheter står nærmest i kø for å få sine smittevernprodukter ut i et marked med enorm etterspørsel. – Nå tilgjengeliggjør vi kostnadsfritt standardene som beskriver krav til produktene og som kan legges til grunn for dokumentasjon. Vi håper at dette kan bidra til at helsevesenet raskt får tilgang på nytt utstyr, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

2020-03-23

Mer om Smittevernstandarder tilgjengeliggjøres for å få utstyr raskere ut i markedet
 

Siste tilskudd på standardsamlingen for tekniske bygningsinstallasjoner er nå publisert. NS 6460 bidrar til enklere samhandling mellom partene i alle faser ved anskaffelse og drift av tekniske installasjoner.

2020-03-23

Mer om NS 6460 – Ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)
 

Fra hjemmekontor møter Standard Norges ansatte komitémedlemmer, interessenter av ulike slag, kunder og hverandre. Beskjeden er enstemmig: Spør oss! Kontakt oss! Vi er her! Standarder kan utvikles og brukes også fra hjemmekontorene.

2020-03-21

Mer om Vi holder hjulene i gang
 

– Vi må skape samhandling. Svaret er å fokusere på standardisering, sier Hans Löve Larsen i Direktoratet for e-helse. Gjennom Standard Norge deltar direktoratet i internasjonal standardisering. Det kan også din virksomhet gjøre.

2020-03-19

Mer om Du kan bidra til gode standarder for e-helse
 

Håndtering av biologiske materialer i laboratorier er viktig for mange sektorer, men kommer ikke uten farer. Effektiv risikostyring av biofarlige materialer betyr redusert sjanse for ulykker, mindre innvirkning på miljøet og en mer effektiv bruk av tid og ressurser. En ny internasjonal standard for ledelsessystemer er ment å hjelpe.

2020-03-18

Mer om Den første internasjonale standarden for biosikkerhet
 

Ett av de raskest voksende områdene innenfor verdensøkonomien, er delingsøkonomi. Bøker, biler, leiligheter og alt mellom himmel og jord tilbys på deling i disse dager. Dette kan bli god butikk også. For å bidra i utviklingen av denne nye forretningsmodellen, har ISO startet et standardiseringsprosjekt på området.

2020-03-12

Mer om Standardisering av delingsøkonomi
 

Konsernet Standard Norge har etablert egne retningslinjer i forbindelse med koronaviruset. Alle møter de neste ukene gjennomføres på web så langt det er mulig. Selgere og support er tilgjengelige som normalt. Kurs utsettes inntil videre.

2020-03-11

Mer om Koronaviruset påvirker vår aktivitet