Nyhetsarkiv

 

Standarden for å fastsette og bedømme rengjøringskvalitet har vært en suksess som verktøy for forbedret kvalitet på rengjøring. I 2018 ble NS-INSTA 800 revidert og forbedret, og nå er den tilgjengelig på norsk.

2019-03-20

Mer om Rengjøringsstandarden NS-INSTA 800 – nå på norsk
 

I februar 2019 ble det utgitt to nye norske standarder innenfor prosjekt-, program-, og porteføljestyring. Dermed er familien av standarder i NS-ISO 21500-serien nær komplett.

2019-03-20

Mer om Nye standarder for prosjekt-, program- og porteføljestyring
 

Standarden skal hjelpe organisasjoner med å etablere et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen. Nå er standarden tilgjengelig på norsk.

2019-03-18

Mer om Arbeidsmiljøstandarden ISO 45001 – nå på norsk
 

Turisme er en av verdens største og raskest voksende industrier, og overnattingssteder kan bidra betydelig i et bærekraftperspektiv. En ny ISO-standard kan hjelpe store og små overnattingssteder med å arbeide mer bærekraftig.

2019-03-15

Mer om Ny internasjonal standard for bærekraftig overnatting
 

Norge har nylig tatt på seg å lede to standardiseringsprosjekter som skal se på nye europeiske og internasjonale standarder for digitalisering av transportsystemer og hvordan dette kan gjøres «smartere».

2019-03-15

Mer om Standardisering for urbane intelligent transportsystemer (Urban ITS) integrering av mobilitet ledes av Norge
 

De fleste organisasjoner har kontrollmekanismer på plass for å beskytte seg, men hvordan kan vi sikre at disse kontrollene er tilstrekkelige? De oppdaterte internasjonale retningslinjene for å vurdere sikringsteknikker knyttet til informasjonssikkerhet er et godt verktøy.

2019-03-15

Mer om Oppdaterte retningslinjer for vurdering av informasjonssikring gir økt beskyttelse
 

NS-EN 1090-2 omhandler tekniske krav til stålkonstruksjoner og er en del av NS-EN 1090-serien som har vært under utvikling og revisjon i den europeiske standardiseringsorganisasjonen (CEN).

2019-03-13

Mer om NS-EN 1090-2 Stålkonstruksjoner – nå på norsk
 

Vibrasjonsdempende hansker har vært et aktuelt tema den siste tiden både innenfor standardisering og forskning. Den europeiske standarden for laboratoriemåling av vibrasjonsisolerende egenskaper av materialer som kan brukes i vernehansker, NS-EN ISO 10819 fra 2013, var til vurdering for revisjon i 2018. Den er kritisert for ikke å resultere i god nok bedømmelse av vibrasjonsdempende egenskaper av vernehansker. Dette støttes av forskning som har pågått i Norge.

2019-03-13

Mer om Gir vibrasjonsdempende vernehansker beskyttelse mot hånd-arm-vibrasjoner?
 

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer. Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS 11201) er et nyttig verktøy for alle virksomheter. Nå har vi gitt ut en veiledning til standarden.

2019-03-11

Mer om Veiledning til standarden for mangfoldsledelse er nå tilgjengelig
 

Internet of Things påvirker oss stadig mer. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) inviterer deg til å bli med på et gratis frokostseminar for å høre mer om IoT.

2019-03-11

Mer om NEK inviterer til gratis Internet of Things-seminar