Nyhetsarkiv

 

NS 8176 Vibrasjoner og støt – Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel, vibrasjonsklasser og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker er nå revidert og kommet i ny utgave.

2017-12-12

Mer om Ny revidert utgave av NS 8176 om vibrasjoner fra samferdsel og vibrasjonsklasser
 

I høst og vinter har det kommet to nye standarder for faste brannslokkesystemer prNS-EN 15004-1:2016 og NS-EN 16750:2017.

2017-12-12

Mer om To nye standarder for faste brannslokkesystemer
 

Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO er i sluttfasen av arbeidet med å lage en ny internasjonal standard for krav til ledelsessystemer for arbeidsmiljø, ISO 45001. Den skal overta etter den britiske BS-OHSAS 18001 som også er mye brukt i Norge.

2017-12-08

Mer om Ledelsessystem for arbeidsmiljø - ISO 45001 – snart ferdig standard
 

Her får du et utvalg av nye og reviderte standarder og veiledninger som kom i 2017, og som er aktuelle for deg som jobber i bygg, anlegg og eiendomsbransjen.

2017-12-07

Mer om Nytt og nyttig for bygg, anlegg og eiendom i 2017
 

Standarden for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nettopp revidert og utgitt i ny versjon, og vi har utgitt en ny kontraktstandard for helsetjenester. Begge disse standardene ble presentert på et seminar i Stavanger 28. november. Der fortalte blant annet ulike aktører litt om sin erfaring med BPA-standarden etter at den har vært i bruk siden 2011. Her kan du finne presentasjonene fra seminaret.

2017-12-04

Mer om Fritt valg i hjemmet - standard for BPA og kontraktstandard for helsetjenester
 

Tegn abonnement på standarder eller samlinger og få 75 % rabatt på årets pris!

2017-12-01

Mer om Julekampanje - 75 % rabatt
 

Fire av seks planlagte nye standarder for petroleumsrelaterte operasjoner i kaldt klima er klare for publisering.

2017-11-27

Mer om Vi utgir nye standarder for petroleumsaktivitet i kaldt klima
 

NORSOK-standardene er fritt tilgjengelig for fagforeninger og verneombudstjeneste.

2017-11-24

Mer om NORSOK er gratis for verneombud og tillitsvalgte
 

Bør transporten av temperaturregulerte pakker standardiseres? Før Standard Norge skal avgi sin stemme til ISO, inviterer vi aktørene i logistikk-kjeden til å komme med innspill.

2017-11-17

Mer om Vi ønsker din mening om ny internasjonal standard for kjøletransport
 

Standard Norge har fått ansvaret for en europeisk arbeidsgruppe som skal utvikle et digitalt format for produktinformasjon.

2017-11-15

Mer om Smart CE-merking av byggevarer