Nyhetsarkiv

 

Betongstandarden NS-EN 206 har kommet i flere utgaver på kort tid. Derfor ønsker Standard Norge å komme med oppklarende informasjon.

2021-04-19

Mer om Presisering om gjeldende versjon av betongstandarden NS-EN 206
 

Vi har gjennomført en større revisjon av alle byggblankettene knyttet til bustadoppføringslova, og nå er de to siste lagt ut på høring. Fristen for å komme med høringsuttalelser er 16. juni.

2021-04-16

Mer om Forslag til revidert Byggblankett 3426 A og 3426 B på høring
 

Denne kronikken er skrevet av Truls Berg, leder av Open Innovation Lab of Norway og komitéleder for standardiseringskomiteen for innovasjonsledelse og Jacob Mehus, administrerende direktør Standard Norge.

2021-04-15

Mer om Kronikk: Inovasjonsløftet vi alle trenger
 

Standarden NS 6510 beskriver krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Den ble presentert på et Standard Morgen 14. april. Her finner du presentasjonene som ble holdt og et opptak av det digitale frokostmøtet.

2021-04-14

Mer om Ny Norsk Standard for faglig oppdatering av autoriserte sykepleiere lansert
 

Nye grønne løsninger og bærekraft har vært viktig når vi har revidert Norsk Standard for anleggsgartnerarbeider. Standarden er på høring fram til 1. juni.

2021-04-06

Mer om NS 3420-K er revidert og på høring
 

Batterier er framtiden innenfor skipsfart og flere skip får installert batteripakker. Den norske utviklingen skjer så raskt at man ligger i forkant av internasjonal standardisering. NEK har derfor utviklet en spesifikasjon, NEK NSPEK 411, i påvente av en internasjonal standard.

2021-03-30

Mer om Batterier er framtiden
 

This NORSOK standard describes the technical, functional, and operational requirements for temporary well testing, production clean-up and bleed-off equipment and systems.

2021-03-26

Mer om New edition of NORSOK D-007 Well testing, clean-up and flowback systems
 

I februar ble det utgitt en teknisk rapport som gir oversikt over de mest relevante tilgjengelige teknologiene for å fange opp CO2 fra sementindustrien. Selv om dette er et internasjonalt dokument, ligger det norsk initiativ og mye norsk deltakelse og engasjement bak.

2021-03-23

Mer om CO2-fangst i sementindustrien
 

Standard Norge øker nå innsatsen på en rekke områder innen fiskeri og havbruk både nasjonalt og internasjonalt og tar sikte på utvikling av et nasjonalt veikart for standardisering allerede i 2021.

2021-03-23

Mer om Økt satsing innen fiskeri og havbruk
 

Wednesday 9 June 2021, a one-day web-based course on this standard will be arranged, organized by the ISO/TC 67 Working Group on Reliability engineering and technology. Advanced registration is required.

2021-03-23

Mer om Web-based course: Use of the new ISO 15663 Life Cycle Costing Standard for cost management and value creation in the Oil & Gas and Energy Industries