Arbeidsliv

 

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Den første standarden i verdenssammenheng, ble gitt ut som Norsk Standard i 2018 og nå har det også kommet en veiledning til standarden.

2019-04-10

Mer om Verdiskaping med mangfoldsledelse
 

I februar 2019 ble det utgitt to nye norske standarder innenfor prosjekt-, program-, og porteføljestyring. Dermed er familien av standarder i NS-ISO 21500-serien nær komplett.

2019-03-20

Mer om Nye standarder for prosjekt-, program- og porteføljestyring
 

Standarden skal hjelpe organisasjoner med å etablere et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen. Nå er standarden tilgjengelig på norsk.

2019-03-18

Mer om Arbeidsmiljøstandarden ISO 45001 – nå på norsk
 

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer. Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS 11201) er et nyttig verktøy for alle virksomheter. Nå har vi gitt ut en veiledning til standarden.

2019-03-11

Mer om Veiledning til standarden for mangfoldsledelse er nå tilgjengelig
 

Hvordan kan en arbeidsgiver legge best mulig til rette for studenter i praksis hos dem? En europeisk komite som skal utvikle krav til praksisplasser for studenter ønsker deltakere fra Norge.

2018-09-06

Mer om Krav til kvalitet på praksisplasser for studenter
 

Standard Norge hadde med seg en aldri så liten verdensnyhet på Arendalsuka: Verdens første standard for mangfoldsledelse. Her har Norge gjort et nybrottsarbeid som nå også vil bli presentert internasjonalt.

2018-08-24

Mer om Ny Norsk Standard for mangfoldsledelse lansert på Arendalsuka
 

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall. Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen.

2018-04-24

Mer om ISO 45001 – ny standard for arbeidsmiljø
 

Varsling er et svært aktuelt og alvorlig tema for alle organisasjoner. Nå foreslår ISO å utvikle en standard med internasjonale retningslinjer for best mulig håndtering av varsler.

2018-04-23

Mer om Er det behov for en standard for varsling?
 

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet, i samarbeid med sine ansatte. Den første internasjonale standarden for arbeidsmiljø, som ble lansert 10. april, er et nyttig verktøy i dette arbeidet.

2018-04-12

Mer om Hever standarden for arbeidsmiljø
 

Her er fem tips for arbeidsmiljøet, hentet fra den første internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001.

2018-03-13

Mer om Fem tips for å holde ansatte friske og trygge på jobben
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »