Arbeidsliv

 

I februar 2019 ble det utgitt to nye norske standarder innenfor prosjekt-, program-, og porteføljestyring. Dermed er familien av standarder i NS-ISO 21500-serien nær komplett.

2019-03-20

Mer om Nye standarder for prosjekt-, program- og porteføljestyring
 

Standarden skal hjelpe organisasjoner med å etablere et trygt og sunt arbeidsmiljø gjennom systematisk forebygging og kontinuerlig forbedring av HMS-innsatsen. Nå er standarden tilgjengelig på norsk.

2019-03-18

Mer om Arbeidsmiljøstandarden ISO 45001 – nå på norsk
 

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer. Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS 11201) er et nyttig verktøy for alle virksomheter. Nå har vi gitt ut en veiledning til standarden.

2019-03-11

Mer om Veiledning til standarden for mangfoldsledelse er nå tilgjengelig
 

Hvordan kan en arbeidsgiver legge best mulig til rette for studenter i praksis hos dem? En europeisk komite som skal utvikle krav til praksisplasser for studenter ønsker deltakere fra Norge.

2018-09-06

Mer om Krav til kvalitet på praksisplasser for studenter
 

Standard Norge hadde med seg en aldri så liten verdensnyhet på Arendalsuka: Verdens første standard for mangfoldsledelse. Her har Norge gjort et nybrottsarbeid som nå også vil bli presentert internasjonalt.

2018-08-24

Mer om Ny Norsk Standard for mangfoldsledelse lansert på Arendalsuka
 

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall. Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen.

2018-04-24

Mer om ISO 45001 – ny standard for arbeidsmiljø
 

Varsling er et svært aktuelt og alvorlig tema for alle organisasjoner. Nå foreslår ISO å utvikle en standard med internasjonale retningslinjer for best mulig håndtering av varsler.

2018-04-23

Mer om Er det behov for en standard for varsling?
 

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet, i samarbeid med sine ansatte. Den første internasjonale standarden for arbeidsmiljø, som ble lansert 10. april, er et nyttig verktøy i dette arbeidet.

2018-04-12

Mer om Hever standarden for arbeidsmiljø
 

Her er fem tips for arbeidsmiljøet, hentet fra den første internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001.

2018-03-13

Mer om Fem tips for å holde ansatte friske og trygge på jobben
 

Hvert 11. sekund dør et menneske som følge av en jobbrelatert ulykke eller sykdom, viser tall fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO. Mandag 12. mars lanseres verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Målet er å forbedre sikkerheten for arbeidstakere over hele verden.

2018-03-12

Mer om Hever standarden for arbeidsmiljø over hele verden
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > »