Bedre tilgang til viktige samfunnstjenester

Fire nye norske standarder for universell utforming skal bidra til at flere får tilgang til viktige samfunnstjenester.

Trine Tveter og Solveig Horne

Opp mot 20 prosent av Norges befolkning har en eller annen form for nedsatt funksjonsevne. Mangel på tilgjengelighet til IKT-løsninger og ulike tjenester kan være en stor barriere for mange, og få konsekvenser for tilgang til arbeid, utdanning og sosialt liv.

- Målet er å sikre like muligheter for alle til å håndtere teknologi. Det er en viktig del av samfunnets demokratiske utvikling. Derfor er jeg glad for å kunne feire at fire nye, norske standarder for universell utforming legges frem i dag, sa statsråd Solveig Horne i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).

I dagens samfunn er vi ofte tvunget til å «være vår egen saksbehandler», og det er ikke alltid like enkelt. Standardene som nå er kommet, gir konkret veiledning i hvordan man kan sikre løsninger som kan brukes av alle uten behov for spesialtilpasninger.

- Økt bruk av standarder for universell utforming bidrar til en enklere hverdag for alle og gjør det lettere å følge opp krav i lovverk og forskrifter. Med relativt enkle grep og helhetlig planlegging, kan både varer og tjenester gjøres universell utformet. God brukermedvirkning er et viktig stikkord i denne sammenhengen, uttaler adm. dir. i Standard Norge, Trine Tveter, i forbindelse med lanseringen av de fire standardene.

Uleselige dokumenter og ubrukelige selvbetjeningsautomater
Elektroniske tekstdokumenter kan være vanskelige å lese for mange. Et skannet pdf-dokument med underskrift er for eksempel uleselig for en synshemmet med skjermleser. Den nye standarden, NS 11021, angir krav til utforming og oppmerking av elektroniske dokumenter og filformater, slik at alle kan lese dem.

Selvbetjeningsautomater er en annen utfordring. Det er mange som sliter med å vite hvor man skal trykke eller dra kortet. Den nye standarden, NS 11022, skal gjøre selvbetjeningsautomatene mer brukervennlige.

Dessverre finnes det utallige IKT-løsninger som er ubrukbare for store brukergrupper. Det skal den nye standarden, NS 11040, bøte på. Den skal sikre god brukermedvirkning i planlegging og i hele utviklingsprosessen for IKT-produkter.

Den siste av de fire nye standardene, NS 11030, er mer overordnet og handler om hvordan man tilrettelegger og utøver tjenester på en slik måte at alle har likeverdig tilgang til dem.

Standardene som nå er lansert, er utarbeidet i et samarbeid mellom offentlige myndigheter, private leverandører, ekspertsentra og interesseorganisasjoner, og vil være nyttige for alt fra kommuner og statlige virksomheter, til privat næringsliv, organisasjoner og FoU-virksomheter.

For mer informasjon:
Kommunikasjonssjef i Standard Norge, Marit Sæter, tlf. 970 27 956

Presentasjoner fra lanseringen

Bilder fra lanseringen
Se bildene på Standard Norge konto på Flickr.

Sist oppdatert: 2014-01-30

NS 11021:2013

Standard

NOK 409,00 (eks. mva)

Universell utforming - Tilgjengelige elektroniske tekstdokumenter - Krav til utforming, oppmerking og filformater

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 11022:2013

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Universell utforming - Automater for allmenn bruk - Krav til fysisk utforming og brukerdialog

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 11030:2013

Standard

NOK 409,00 (eks. mva)

Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NS 11040:2013

Standard

NOK 489,00 (eks. mva)

Universell utforming - Brukermedvirkning og IKT

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter