Stor interesse for standardisering og universell utforming

Standard Norge arrangerte 4. desember et frokostseminar i anledning den internasjonale kampanjen #access4all. Tema for seminaret var standardisering og universell utforming, og å vise bredden av de tiltak som er i gang på de forskjellige områdene der universell utforming er relevant.

Seks personer

Kristin Skeide Fuglerud, Svein Mossing, Onny Eikhaug, Lars Aasness, Rudolph Brynn og Roy Bjellaas holdt innlegg på frokostmøtet.

Det var rundt 50 deltakere fra kommuner, interesseorganisasjoner, næringslivet, helsevesen, Forbrukerrådet, høyskolesektoren, arkitektkontorer, bygningssektoren og offentlige myndigheter, som viste stor interesse for det pågående arbeidet med norsk standardisering for universell utforming knyttet til tjenester, persontransport og bygninger. Innlederne tok opp et bredt spekter av temaer som berører universell utforming.

  • Rudolph Brynn fra Standard Norge orienterte om pågående standardiseringsarbeid innenfor universell utforming, spesielt tjenester og persontransport.
  • Svend Eric Wandaas fra Ruter fortalte om Ruters arbeid med å sørge for universell utforming av transportmidler og infrastruktur, og hvilke arbeidsmetoder de benytter i arbeidet.
  • Onny Eikhaug fra Norsk Design- og arkitekturråd innledet om deres arbeid med tjenestedesign og brukerbehov, og hvordan man metodisk kan utvikle bedre design ved planmessig å involvere brukere ved utforming av nye tjenester.
  • Åse Kari Haugeto fra Delatasenteret presenterte deres arbeid med universell utforming og mangeårige involvering i standardiseringsarbeid. Standardisering er et nødvendig virkemiddel for universell utforming med bredest mulig involvering for å sikre eierskap til standardene.
  • Roy Bjellaas fra Easy RollerNordic AS orienterte om hjelpemiddelmarkedet som stadig er i forandring og hvilke utfordringer dette gir når det gjelder behov for standardisering og innovativ nytenkning.
  • Kristin Skeide Fuglerud fra Norsk Regnesentral fortalte om arbeidet med og innholdet i Norsk Standard NS 11040 Universell utforming og brukermedvirkning innenfor IKT, og hvilke elementer som må være med for å sikre en fullgod brukermedvirkningsprosess.
  • Lars Aasness fra Standard Norge orienterte om arbeidet med å revidere standardene for universell utforming av byggverk, herunder arbeidsbygninger (NS 11001-1) og boliger (NS 11001-2), og vurderingen om «historiske bygninger» skal inkorporeres i arbeidet..
  • Svein Mossing fra Skanska beskrev Skanskas metoder for å sikre universell utforming av nye boliger og understreket betydningen av god planlegging på forhånd som sikrer tilgjengelige boliger for alle. Han la også vekt på at det ikke er universell utforming som er den store utfordringen når det gjelder kostnader ved boligbygging.

Presentasjonene som ble holdt, er lagt ut som lenke på navnet til den enkelte innleder.

Det var en engasjert debatt og spørsmålsrunde etter innleggene som fokuserte på aspekter ved den nye satsingen på standarder knyttet til universell utforming og blant annet økt tilgjengelighet til tjenester. Det ble også uttrykt interesse for å delta i komiteene som utvikler standardene.

Internasjonal kampanje i sosiale medier
Denne uken er det en internasjonal kampanje for universell utforming og standardisering i regi av ISO. Følg med på emneknaggen #access4all, eller #uu som er mer rette mot norske aktører.

Kontaktperson i Standard Norge er prosjektleder Rudolph Brynn.

Sist oppdatert: 2014-12-08