Utkast til standard for styringssystem for arbeidsmiljø tilgjengelig

ISO har gjort komitéforslag ISO/CD2 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use, tilgjengelig for alle interessenter. Dette er ISOs nye styringssystemstandard for arbeidsmiljø, som skal erstatte den britiske BS-OHSAS 18001.

Andre gangs komitéhøring
Dette er andre gangs kommentering av ISO/CD 45001. Forrige utkast, som ble kommentert høsten 2014, fikk ikke tilstrekkelig støtte til å fortsette til neste steg i arbeidet. Utkastet har derfor blitt bearbeidet i løpet av vinteren 2015 og sendes nå til kommentering som ISO/CD2 45001 (heter prNS ISO/CD 45001.2:2015 i nettbutikken).

Tre perosoner foran en oppslagstavle

Vanligvis er denne typen dokumenter (ISO/CD) kun åpne for deltakere i standardiseringkomiteen. I dette tilfellet gjøres det unntak og alle har anlending til å gi kommentarer på utkastet til standard. Eventuelle kommentarer må skrives på engelsk og i ISOs kommentarskjema, og deretter sendes til Guri Kjørven innen 15. mai.

Standard Norges komité SN/K 551 Styringssystemer for arbeidsmiljø, vil behandle de kommentarene som kommer inn og beslutte hvilke som skal sendes fra Norge til den internasjonale ISO-komiteen.

ISO/CD2 45001 er tilgjengelig i nettbutikken.

Videre arbeid med ISO 45001
Neste steg i utvikling av standarden, Draft International Standard ISO/DIS 45001, vil bli tilgjengelig i nettbutikken. Den vil også bli sendt på offentlig høring og da gjort tilgjengelig i Standard Norges nettjeneste "Standarder på høring". Ved å abonnere på komiteen ISO/PC 283 på nettjenesten vil du bli varslet når ISO/DIS 45001 kommer.

Den endelige standarden ISO 45001 skal etter planen publiseres høsten 2016. Den endelige versjonen vil kunne bli vesentlig endret i forhold til det utkastet som nå foreligger.

Sist oppdatert: 2017-11-14

NOK 652,00 (eks. mva)

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

SpråkEngelskUtgave: 1 (2015-04-14) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 652,00 (eks. mva)

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

SpråkEngelskUtgave: 1 (2016-02-17) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 652,00 (eks. mva)

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

Språk: Ukjent Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang