Tegner flydiagram på gjennsomsiktig glasstavle

Utfordringer med den nye standarden for arbeidsmiljø ISO 45001 før sluttføring

Den nye standarden har nettopp vært på avstemming, og flere land stemte «nei» og det kom inn ca. 3000 høringsuttalelser. Standardiseringskomiteen har derfor besluttet at standarden skal sendes på ny høring etter at kommentarene er behandlet og ev. tatt hensyn til. (Oppdatert med endrede datoer 2016-11-21.)

I avstemmingen på forslaget til standard, ISO/DIS 45001, stemte 40 land «ja» og så mange som 16 land stemte «nei». Norge stemte «ja med kommentarer». Alle de 3000 kommentarene som kom inn skal vurderes og ev tas hensyn til. Fordi det er så mange kommentarer og fordi nesten 30 % av landene stemte «nei» har komiteen funnet det faglig riktig å sende standarden ut på en ny høring. Forslaget vil da få betegnelsen ISO/DIS2 45001.

Punkter det må jobbes mer med før ISO/DIS2 45001 kan lanseres:

  • Kravene må formuleres slik at det blir forståelige og standarden blir et egnet hjelpemiddel for alle typer virksomheter, uavhengig av størrelse og bransje
  • Merknader må formuleres slik at disse ikke inneholder krav
  • Samordningen mellom ISO 45001 med ISO 14001 (miljøstyring)
  • Det må ryddes opp i definisjonen av termer og hvordan termene brukes i teksten
  • Innholdet i punkt 5.4 om deltakelse og konsultasjon må bearbeides
  • Strukturen i punkt 6 om planlegging må bli forbedres
  • Standarden må bli tydeligere på at den stiller krav til ledelsessystem for arbeidsmiljø, ikke tekniske krav til arbeidsmiljøet

Standardiseringskomiteen ISO/PC 283 skal møtes igjen i oktober 2016 for å utarbeide et nytt forslag til standard. Det forventes sendt på høring i juni/juli 2017. Standarder som er på andre gangs høring har en forkortet høringsperiode på kun 2 måneder.

Det er stor interesse for arbeidet i ISO/PC 283. Komiteen består nå av 65 P-medlemmer (participating members) 13 O-medlemmer (observers) og 13 L-medlemmer (Liaizon organizations). Norge er P-medlem i komiteen og deltok med tre eksperter og en observatør på det siste møtet der det ble besluttet en ny høringsrunde. Ekspertene kommer fra industrivirksomheter, arbeidstakerorganisasjoner og sertifiseringsorgan. Det er opprettet en norsk speilkomite (SN/K 551) for ISO/PC 283, med medlemmer fra industrien, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, myndigheter, konsulentbransjen og sertifiseringsorganer. Leder for speilkomiteen er Berit Sørset, Norsk Industri.

Opprinnelig plan var at denne standarden, ISO 45001, skulle bli utgitt i løpet av 2016. Denne planen er nå endret og nytt tidspunkt for utgivelse blir tidligst oktober 2017.

Kontaktperson i Standard Norge er Guri Kjørven.

(Saken ble først publisert 2016-07-04 og oppdatert med nye datoer/frister 2016-11-21.)

Sist oppdatert: 2016-11-21