Oljeplattform under bygging

Hva skal skje med standarden for godkjenning og sertifisering av inspektører for overflatebehandling?

Senest hvert femte år skal alle standarder tas opp til vurdering. Nå har turen kommet til standarden NS 476, og vi ber om dine synspunkter.

Nåværende utgave av standarden NS 476 Maling og belegg - Godkjenning og sertifisering av inspektører for overflatebehandling er fra 2004. Når en standard tas opp til aktualitetsundersøkelse er det flere mulig alternativ. Vi kan beslutte å

  • trekke den tilbake
  • vedlikeholde standarden ved å gjøre en revisjon
  • foreslå standarden for internasjonalisering, dvs. prøve å gjøre den til en europeisk eller internasjonal standard 

Medlemmene i vår standardiseringskomité for overflatebeskyttelse og korrosjon, SN/K 051, har anbefalt at vi trekker tilbake standarden. Dette ønsker vi derimot en bredere vurdering av, og vi velger derfor å gå åpent ut og høre hva også andre mener.

Fristen for å komme med innspill er 9. april. Innkomne kommentarer vil etter at fristen har gått ut bli behandlet av Standard Norge.

Mer informasjon kan du finne i vårt høringssystem. Det er også mulig å kontakte prosjektleder Jens O. Gran.

Sist oppdatert: 2017-02-17