Person skriver på en glasstavle

Ny høring på ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Da ISO 45001 var på høring i 2016 kom det mer enn 3000 kommentarer. Standardiseringskomiteen som er ansvarlig for standarden, ISO/PC 283, har nå bearbeidet teksten og sendt den til ny høring (ISO/DIS2 45001).

Endringene er bl.a.:

  • Nye definisjoner av «arbeidstaker», «deltakelse» og «konsultasjon»
  • Tydeliggjøring av at ett av målene for organisasjoner som bruker standarden kan være å vise hvordan de etterlever lovpålagte krav
  • Kapitlet om risikoer og muligheter er bearbeidet
  • Mer informasjon om forholdet til kontraktører og utkontraktering
  • Omdisponering av teksten, både i kravene og i veiledningsdelen, for bedre samordning med ISO 14001 om miljøledelsessystemer.

Kommentarer til ISO/DIS2 45001

Gi dine kommentarer til høringsutkastet innen torsdag 22. juni. Kommentarene gis via Standard Norges nettjeneste "Standarder på høring".

Etter at høringen er avsluttet vil den norske speilkomiteen for ISO 45001 behandle mottatte kommentarer og bli enige om hvilke som skal sendes fra Norge. Alle medlemslandenes kommentarer skal behandles på den internasjonale standardiseringskomiteens møte i september.

Når kommer ISO 45001?

Publisering av ISO 45001 avhenger av resultatet fra høringen.

  1. Dersom det er få kommentarer til ISO/DIS2 45001 og disse blir ferdigbehandlet på møtet i september og ISO-komiteen beslutter at det ikke skal arrangeres en avstemningsrunde (ISO/FDIS), kan standarden publiseres i november.
  2. Dersom komiteen ikke rekker å ferdigbehandle alle kommentarer på sitt førstkommende møte og/eller den beslutter at standarden skal sendes på avstemning, vil standarden tidligst bli publisert i mars 2018.

Har du spørsmål til arbeidet med denne standarden kan du kontakte prosjektleder Guri Kjørven

Sist oppdatert: 2017-06-16

NOK 597,00 (eks. mva)

Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use

Språk: Ukjent Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter