Tollinspektør i arbeid

Ny standard definerer kompetansekrav til tollrepresentanter

Standard Norge har lansert en ny og unik Norsk Standard for fortollingstjenester som setter krav til kompetanse for de involverte.

Følger opp kravene i EUs regelverk

Standarden, NS-EN 16992 Kompetansekrav til tollrepresentanter, er utarbeidet for å sikre en gjensidig forståelse av kompetansekrav for tollrepresentanter innenfor rammene av EUs regelverk (Union Customs Code, UCC). Standarden sikrer transparens, samme terminologi, felles krav og rammeverk over hele Europa. AEO (Authorized Economic operator) definerer 3 års erfaring, men det var ønske om å også kunne spesifisere krav til kompetanse som igangsatte arbeidet med standarden.

EU-tolloven (Union Customs Code, UCC) gjelder for alle EU-land, men ikke i Norge hvor vi har egen nasjonal tollovgivning.

Standarden blir nyttig og viktig

Fordelene med en felles europeisk standard på området er flere:

 • Verktøy for å sikre kompetanse
 • Bidrag til økt kvalitet av tjenestene
 • Samordning av krav og økt samsvar med lovverk
 • Nyttig verktøy i opplæringen av personell nasjonalt
 • Styrking av utdanningen og bedriftene ved at standarden inngår i kurs, opplæring og trainee-ordninger
 • Bidrar til å støtte ett felles EU og fri flyt av varer
 • Enklere å stille krav
 • Forenklet dialog med myndighetene

Dette blir den nye læreboka for alle fortollere. Standarden gjelder for private virksomheter og firma som arbeider med fortolling og leverer tjenesten. Hovedbrukere er alle involvert i HR, ledelse, planlegging og utvikling av tollrepresentanter. Den vil gjelde der man representerer noen og ikke importerer/eksporterer selv.

Sekundære brukere av standarden er myndigheter, organisasjoner som utdanner og driver opplæring, og organisasjoner som utfører personellsertifisering.

21 kompetanseområder for tollrepresentanter

NS-EN 16992 gjelder for tollprosessene i hele verdikjeden og standarden angir fagspesifikke kompetansekrav. Det defineres i alt 21 kompetanseområder (domener) som kreves for tollrepresentanter. Eksempel på områder som omfattes, er kunnskap om

 • toll og fortolling
 • lovverk på området
 • tariffering og klassifisering
 • merverdiavgift knyttet til import og eksport
 • verdisetting
 • opprinnelse av varer
 • restriksjoner
 • risikoanalyser
 • tollbetalingsprosedyrer
 • autorisasjon

Fire ferdighetsnivåer

Standarden definerer fire ferdighetsnivåer (proficiency levels). Det vil si nivået av kunnskap og ferdigheter til den personen (fysisk eller juridisk) som innehar en rolle som krever kompetanse. De fire nivåene er:

 1. Bevissthet om
 2. Opplært til
 3. Avansert nivå
 4. Ekspert nivå

Det er beskrevet hva som inngår for hvert ferdighetsnivå fra å ha en generell forståelse av prosessene til å kunne lede og være mentor for andre og være en anerkjent fagperson internt og eksternt.

Kompetansekrav

NS-EN 16992 inneholder både krav og anbefalinger. Den angir krav gjennom å spesifisere hva som må kunnes innenfor hvert av de 21 kompetanseområdene. I tillegg gir den anbefalte minstekrav til ferdighetsnivå, det vil si hvor dypt man må kunne det.

Standarden gir også anbefalinger om hvordan kompetanse skal vurderes og dokumenteres.

Den definerer kun fagspesifikk kompetanse, og ikke generell kompetanse som kommunikasjon og prosjektledelse osv. Det nevnes også kjerneverdier som bør respekteres av alle involverte, blant annet integritet, etikk, samarbeid, kontinuerlig forbedring, sikkerhet og profesjonalitet.

Unik standard

Standarden NS-EN 16992 er unik i det å definere kompetansenivå for en yrkesgruppe. Det er ikke mange standarder innenfor denne sjangeren, men det finnes noen innenfor blant annet petroleum, vedlikehold, kranførere, sertifisering/revisjon, jernbane og helse.

Franskledet arbeid

Komiteen, som har utarbeidet standarden, har vært ledet av Frankrike og det har vært deltakere fra hele Europa. Det har tatt fire år å utarbeide den og arbeidet har vært finansiert av CONFIAD (International Federation of Customs Brokers and Customs Representatives) og CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services).

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til standarden kan du ta kontakt med prosjektleder Merete H. Murvold.

Sist oppdatert: 2017-11-01

NS-EN 16992:2017

Standard

NOK 597,00 (eks. mva)

Kompetansekrav til tollrepresentanter

SpråkEngelskUtgave: 1 (2017-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter