2018 Nyheter

 

Hvordan kan en arbeidsgiver legge best mulig til rette for studenter i praksis hos dem? En europeisk komite som skal utvikle krav til praksisplasser for studenter ønsker deltakere fra Norge.

2018-09-06

Mer om Krav til kvalitet på praksisplasser for studenter
 

Standard Norge hadde med seg en aldri så liten verdensnyhet på Arendalsuka: Verdens første standard for mangfoldsledelse. Her har Norge gjort et nybrottsarbeid som nå også vil bli presentert internasjonalt.

2018-08-24

Mer om Ny Norsk Standard for mangfoldsledelse lansert på Arendalsuka
 

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er alle organisasjoner opptatt av, men likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall. Standarden ISO 45001 gir minimumskrav til system for å beskytte arbeidstakere mot sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen.

2018-04-24

Mer om ISO 45001 – ny standard for arbeidsmiljø
 

Varsling er et svært aktuelt og alvorlig tema for alle organisasjoner. Nå foreslår ISO å utvikle en standard med internasjonale retningslinjer for best mulig håndtering av varsler.

2018-04-23

Mer om Er det behov for en standard for varsling?
 

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver skal jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet, i samarbeid med sine ansatte. Den første internasjonale standarden for arbeidsmiljø, som ble lansert 10. april, er et nyttig verktøy i dette arbeidet.

2018-04-12

Mer om Hever standarden for arbeidsmiljø
 

Her er fem tips for arbeidsmiljøet, hentet fra den første internasjonale standarden for arbeidsmiljø, ISO 45001.

2018-03-13

Mer om Fem tips for å holde ansatte friske og trygge på jobben
 

Hvert 11. sekund dør et menneske som følge av en jobbrelatert ulykke eller sykdom, viser tall fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ILO. Mandag 12. mars lanseres verdens første internasjonale standard for arbeidsmiljø. Målet er å forbedre sikkerheten for arbeidstakere over hele verden.

2018-03-12

Mer om Hever standarden for arbeidsmiljø over hele verden
 

62 land, deriblant Norge, er nå blitt enige om én felles standard for oppfølging av arbeidsmiljø - ISO 45001. Vi feirer den nye standarden med et åpent lanseringsarrangement 10. april fra kl. 0900 til 1200.

2018-03-02

Mer om Velkommen til lansering av ny internasjonal standard for arbeidsmiljø
 

Internasjonale standarder legger rammebetingelser for norsk møbelindustri, ikke minst med tanke på eksport. Gjennom deltakelse i internasjonal standardisering kan møbelprodusenter påvirke framtidige markedsmuligheter. Her kan du finne presentasjoner og se video av innleggene på Standard Morgen 15. februar.

2018-02-15

Mer om Stol på standardene – møbelstandardisering
 

ISO 45001 blir standard for ledelsessystemer for arbeidsmiljø. Standarden blir lansert som Norsk Standard 10. april.

2018-01-31

Mer om Ny internasjonal standard for arbeidsmiljø