Unge arbeidskollegaer i samtale
Foto: Pixabay

Krav til kvalitet på praksisplasser for studenter

Hvordan kan en arbeidsgiver legge best mulig til rette for studenter i praksis hos dem? En europeisk komite som skal utvikle krav til praksisplasser for studenter ønsker deltakere fra Norge.

Den franske standardiseringsorganisasjonen AFNOR har initiert et arbeid med å utvikle standardiserte krav til praksisplasser for studenter. Norske interessenter inviteres nå til å delta. Arbeidet organiseres og administreres av den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

Praksisplasser/ internships er for mange studenter veien inn i arbeidslivet. Studentene får oppleve hva det vil si å være i arbeid og får nødvendig erfaring. For arbeidsgiver er studentene en viktig rekrutteringskanal og en verdifull ressurs i det daglige arbeidsmiljøet.

Noen ganger oppleves imidlertig ikke praksisperioden like nyttig for studentene selv. Dette kan skyldes at det ikke er godt nok organisert eller planlagt fra arbeidsgiver. 

Felles kvalitetskrav

I 2017 gikk flere aktører* innenfor høyere utdanning, rekruttering og standardisering sammen om prosjektet SPRINT (Standardize best Practices about INTernships). Målet for prosjektet var å utvikle felles kvalitetskrav til praksisplasser for studenter under høyere utdanning. I løpet av det første året var målet å:

  • Sammenlikne lovverk
  • Identifisere de ulike lands eksisterende krav til praksisplasser for studenter
  • Identifisere krav som kan videreføres

Etter initiativ fra den franske standardiseringsorganisasjonen AFNOR, viderefører nå den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN dette arbeidet og inviterer interessenter til å delta.

Mandat

Å utvikle kvalitetskrav til praksisplasser for studenter under utdanning som baseres på resultatene fra SPRINT og som kan blir brukt av alle land i Europa. Kvalitetskravene skal bidra til en bedre overgang mellom utdanning og arbeidsliv.

Arbeidsplan for komiteen

Arbeidsperioden skal vare i 12 måneder og leveransen skal være en «workshop agreement» (CWA) som stiller krav til praksisplasser for studenter.

Foreløpig tidsplan:

  • 9. november 2018: Kick-off møte i CEN-CENELEC Management Centre (CCMC), Brussel
  • Januar-juli 2019: Utvikling av første utkast av CWA
  • August/september 2019: Dokumentet sendes ut på offentlig høring
  • November 2019: Revidering av utkastet basert på kommentarer og innspill
  • Desember 2019: Godkjenning og publisering av CWA

Finansiering: Kostnadene dekkes delvis av SPRINT prosjektet.

Gratis deltagelse for SPRINT-medlemmer, universiteter og høgskoler

Avgift på 1000 € for andre interessenter

Har du/dere lyst til å delta? Kontakt Nathalie Brossier, AFNOR

Les mer om prosjektet på CENs nettsider

 

* SPRINT består av: University Paul-Valéry 55 Montpellier 3 (Frankrike), InternsGoPro (Belgia), AFNOR (Frankrike), Trade Union Youth Plus (Slovenia), Uniser (Italia), EURASHE (Belgia), The Adecco Group (Sveits).

Sist oppdatert: 2018-09-06