Deltakere på lansering av ny Norsk Standard for mangfoldsledelse
DELTAKERE OG STANDARDISERINGSKOMITE: F.v Kristin Holm Jensen, Margret Hagerup, Loveleen Brenna, Helga Aune, Sandra Herlung, Åsta Einstabland, Pia Walle, Ingrid Kåss, Willy Kvilten, Morten Sonniks, Inger Lise Blyverket, Håvard Hjulstad, Jacob Mehus.

Ny Norsk Standard for mangfoldsledelse lansert på Arendalsuka

Standard Norge hadde med seg en aldri så liten verdensnyhet på Arendalsuka: Verdens første standard for mangfoldsledelse. Her har Norge gjort et nybrottsarbeid som nå også vil bli presentert internasjonalt.

Rundt 180 mennesker møtte opp under lanseringen av den nye norske standarden for mangfoldsledelse på Arendalsuka. Under arrangementet, som var et samarbeid mellom Standard Norge, Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Seema, overrakte administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, den ferske standarden til statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kristin Holm Jensen, som lovte å ta den videre i sitt og departementets arbeid på området.

Debatt

Loveleen Brenna fra Seema, som har ledet standardiseringsarbeidet, presenterte standarden og hvordan den helt konkret kan bidra til verdiskapning.

Debatten knyttet til arrangementet ble ledet av Jørgen Hyvang. For øvrig bidro: Margret Hagerup (stortingsrepresentant for Høyre (medlem av arbeids- og sosialkomiteen), Inger Lise Blyverket (direktør for avdelingen Politikk og forhandlinger, Virke), Pia Walle (rekrutteringsleder, IKEA), Elin Ørjasæter (førstelektor og samfunnsdebattant), Kristin Holm Jensen (statssekretær i kunnskapsdepartementet) og Helga Aune (direktør PWC).

Video fra arrangementet (eksternt lenke til Universitetet i Agder sin videokanal) 

Verdensnyhet

En standard for mangfoldsledelse er en aldri så liten verdensnyhet. Det finnes ingen tilsvarende standard, verken i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO eller i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. Her har Norge gjort et nybrottsarbeid som nå også vil bli presentert internasjonalt. Kanskje vil standarden på sikt kunne danne grunnlaget for en ny internasjonal standard på området? Standarden, som har fått tittelen NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold - Krav, er bygget opp på samme måte som ISO sine ledelsessystemstandarder og kan enkelt integreres i et ledelsessystem som allerede baserer seg på standarder som ISO 9001 for kvalitetISO 14001 for miljø og ISO 45001 for arbeidsmiljø

Verdiskapning gjennom mangfoldsledelse

Mangfold er en naturlig del av ethvert samfunn, og standarden understreker at mangfold ikke er et problem som skal løses, men en mulighet som bør tas i bruk. Dette gjelder mennesker som har forskjellig kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religion, kultur, språk, kompetanse, seksuell legning og funksjonsnivå. Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer og en hensiktsmessig ledelse. Den nye standarden, NS 11201 for mangfoldsledelse vil være et verktøy som hjelper til med dette.

Sist oppdatert: 2019-02-11

NS 11201:2018

Standard

NOK 630,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang