Forelesningssal
Godt lydmiljø er viktig for alle som befinner seg på steder hvor det er viktig å få med seg det som skjer (foto: Pixabay)

Hvordan kan lydtekniske løsninger tilrettelegges bedre for mottakerne?

En universell tilgang til et godt lydmiljø gjennom tekniske løsninger er etterlyst av mange. Det finnes flere ulike veiledninger om dette, men kunnskapen om hvordan faktisk planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av ulike løsninger gjennomføres, er lite eller vanskelig tilgjengelig. Nå oppretter vi en ny standardiseringskomité som skal utarbeide en standard med løsninger for dette. Interessen for å delta er stor, og vi har dessverre ikke anledning til å ta inn flere komitémedlemmer nå.

Universell utforming

Målet er å utarbeide en Norsk Standard som beskriver hvordan det kan sikres likestilt tilgang til lyd for alle. Standarden skal inneholde kriterier for planlegging, installasjon, vedlikehold og bruk av lydtekniske løsninger slik at de ivaretar kravene til universell utforming. Hensikten er å sikre god taleforståelighet i ulike situasjoner og i ulike typer rom.

Behovstilpasset

Standarden vil ta hensyn til brukergrupper med ulike behov, organisatoriske forhold og tiltak. Det er viktig at det blir gjort riktige valg og at det blir installert lydteknisk utstyr som er tilpasset de ulike brukerne og formålene. Utstyrets funksjon, rekkevidde, mottakerløsninger og praktiske forhold i rommet er avgjørende for hvor vellykkede de valgte løsningene er for brukerne.

Riktig bruk

Det er viktig med veiledning om bruken både for de som har ansvaret for utstyret og for de som skal anvende det (mottakerne).  I standardiseringsprosjektet skal vi også vurdere kriterier for lydoverføringsprotokoller med testprosedyrer, driftsløsninger og manualer for driftspersonell og annen informasjon til brukerne. Uten god kunnskap om funksjon og virkemåte og jevnlig testing av at alt fungerer slik det skal, vil ikke slikt utstyr være til hjelp for de som er avhengige av løsningene.

Har du spørsmål?

Er dette aktuelt for deg eller din virksomhet? Arbeidet er i startfasen, men har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Iiris Turunen-Rindel for mer informasjon.

Sist oppdatert: 2020-08-19