Person bærer førstehjelpskoffert

Standardisering skal gi bedre førstehjelpsopplæring i arbeidslivet

På oppdrag for Helsedirektoratet har Standard Norge standardisert hva ansatte bør kunne etter å ha fått opplæring i førstehjelp, og hvordan grunnleggende førstehjelpsopplæring i arbeidslivet bør foregå.

– Førstehjelp kan redde liv, og god opplæring er viktig. Ved å følge spesifikasjonen for standardisert førstehjelpsopplæring med tilhørende bransjevise veiledere kan arbeidsgivere være trygge på at de ansatte får god opplæring i førstehjelp, sier avdelingsdirektør i Helsedirektoratet avdelingsdirektør for akuttmedisin, beredskap og samfunnssikkerhet Steinar Olsen.

Steinar Olsen

Steinar Olsen, Helsedirektoratet Foto: Helsedirektoratet

Lovverket krever at arbeidsgivere skal sørge for at ansatte skal ha tilstrekkelige kunnskaper om førstehjelp, ut fra de risikofaktorene som foreligger på arbeidsplassen. Spesifikasjonen for standardisert førstehjelp i arbeidslivet og de tilhørende bransjevise veilederne supplerer lovverket.

– Arbeidsgivere skal kunne bruke spesifikasjonen for standardisert førstehjelpopplæring i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veilederne som støtte, når de planlegger opplæring eller bestiller førstehjelpskurs fra kurstilbydere, sier Olsen.

Bredt samarbeid

Spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er utarbeidet av en komité satt sammen av medlemmer fra industri, næringsliv, myndigheter, forskningsinstitusjoner og organisasjoner. ​Arbeidet ble ledet av Standard Norge.

Jacob Mehus, Standard Norge

Jacob Mehus, Standard Norge

– Vi er stolte av å bidra til tryggere arbeidsplasser gjennom dette oppdraget. Spesifikasjonene supplerer lovverket og bidrar til bedre førstehjelpskunnskap i arbeidslivet, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus.

– Vi har god erfaring med Standard Norges metode for utvikling av veiledere for ulike bransjer. Etter at de utviklet bransjevise smittevernveiledere under pandemien, ønsket vi å bruke tilsvarende metodikk for førstehjelpsopplæring i samarbeid med bransjene selv, sier Olsen.

Sammen redder vi liv

Standardisering for førstehjelp i arbeidslivet er en satsing innenfor den nasjonale førstehjelpsdugnaden Sammen redder vi liv.

Et av målene for dugnaden er en kompetent og beredt befolkning. Arbeidet med å standardisere innholdet i førstehjelpsopplæring i arbeidslivet er et viktig tiltak, og treffer en stor del av den voksne befolkningen som er i arbeidslivet.  

– Førstehjelpskunnskap og -ferdigheter er ferskvare og må repeteres og øves. Bedre opplæring i førstehjelp i arbeidslivet vil kunne bidra til å redde flere liv og redusere antall og omfang av skader. Førstehjelp er en del av befolkningens helsekompetanse og vår felles helseberedskap fremover, sier Olsen.

Bransjevise veiledere

Spesifikasjonen for førstehjelp i arbeidslivet definerer hva som er grunnleggende førstehjelpskompetanse i arbeidslivet uavhengig av bransje.

I tillegg er det utviklet egne bransjevise veiledere for bygg og anlegg, transportbransjen, industrien, landbruket og for havbruk​snæringen.

Risiko for skader varierer fra bransje til bransje, og skadetypene varierer. Det må arbeidsgiver og kurstilbydere ta hensyn til når de planlegger førstehjelpsopplæring. Veilederne gir informasjon om hvilke skader som er vanligst i de ulike bransjene, og gjør det dermed enklere for arbeidsgivere å tilpasse opplæringen.

Målet med de bransjevise veilederne er å sikre minimumskompetanse. Det er flere næringer og sektorer som har høyere krav til opplæring i førstehjelp gjennom lov og forskrift.

De som har deltatt i arbeidet

Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening, Fagrådet sammen redder vi liv, Fagrådet for akuttmedisinsk kompetansesenter i Helse Vest, Helsedirektoratet, Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin, Nasjonal Kompetansetjeneste for traumatologi, Norsk arbeidsmedisinsk forening, Norsk Folkehjelp, Norsk Førstehjelpsråd, Norsk Resuscitasjonsråd, Norges Røde Kors, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg, Stiftelsen Norsk Luftambulanse, Skanska Norge AS, og Veidekke ASA, Norges Lastebileier Forbund, NHO Transport, NHO Logistikk og Transport, Dynea AS, Elkem AS, Glencore nikkelverk AS, Skogbrukets HMS-utvalg og HMS-utvalget for havbruk i Sjømat Norge.

Standard Morgen: Frokostseminar om førstehjelp i arbeislivet

28. mars 2023 inviterer Helsedirektoratet og Standard Norge til frokostseminar om spesifikasjon for standardisert førstehjelpsopplæring i arbeidslivet og tilhørende bransjevise veiledere.

Les mer om seminaret og meld deg på

Last ned dokumentene

Alle dokumentene kan lastes ned gratis fra Standard Norges nettside: Førstehjelp i arbeidslivet

Last ned dokumentene

Norsk Spesifikasjon for førstehjelp i arbeidslivet kan lastes ned gratis fra Standard Norges nettside: Førstehjelp i arbeidslivet

Seminar

Helsedirektoratet og Standard Norge inviterte til frokostmøte om førstehjelp i arbeidslivet tirsdag 28. mars 2023.
Her kan du se møtet i opptak

Sist oppdatert: 2023-03-30