Flere hender i en sirkel

Veiledning til standarden for mangfoldsledelse er nå tilgjengelig

Mangfold er en styrke for samfunnet og den enkelte virksomhet, men for å hente ut fordelene kreves gode systemer. Norsk Standard for mangfoldsledelse (NS 11201) er et nyttig verktøy for alle virksomheter. Nå har vi gitt ut en veiledning til standarden.

Veiledningen vil være nyttig for forståelse, implementering og bruk av NS 11201. Veiledningen gir bakgrunnsinformasjon og fyller ut kravene i standarden. 

Norsk Standard for mangfoldsledelse, NS 11201, kan hjelpe deg og din virksomhet både med å rekruttere mangfoldig og dra nytte av potensialet som ligger i et mangfoldig team. At dine ansatte har forskjellig etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning, funksjonsevne osv, er ikke et problem som må løses, men en mulighet til økt verdiskapning gjennom bedre kundeforståelse, tilgang til nye markeder, økt effektivitet og lønnsomhet. Og du som leder, må ha kompetanse til å se ressursene i teamet ditt. Dette kan NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold hjelpe deg med. 

Både standarden og veiledningen er utgitt på norsk og engelsk.

FNs bærekraftsmål

Norsk Standard for mangfoldsledelse bidrar til FNs bærekraftsmål. 

Les mer om standarder og FNs bærekraftsmål

Sist oppdatert: 2019-04-10

NOK 446,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Implementering og bruk av standarden - P-789:2018

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-12-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 446,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Implementering og bruk av standarden - P-790:2018

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-12-30)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11201:2018

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Krav

SpråkNorskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 11201:2018

Standard

NOK 794,00 (eks. mva)

Ledelsessystemer for mangfold - Krav

SpråkEngelskUtgave: 1 (2018-07-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang