Vindusvaskere på en høy bygning
Viktig å sikre gjenstander slik at de ikke kan falle ned fra arbeidere i høyden (foto:Pixabay)

Ny Norsk Standard for sikring ved arbeid i høyden er på høring

Denne standarden, NS 9611 Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden, er på høring fram til 15. november. Du og din virksomhet kan komme med innspill på forlaget.

Mange ulykker i arbeidslivet skyldes fallende gjenstander. Ofte kreves det derfor at man på arbeidsstedet skal sikre verktøy som brukes i høyden. Det finnes en rekke produkter og løsninger for sikring i dag, men de er ikke regulert av regelverk eller standarder. NS 9611 beskriver krav og utforming av slike løsninger i tillegg til testkrav.

Standardforslaget, som benevnes prNS 9611 mens det er på høring, er utarbeidet av standardiseringskomiteen SN/K 279 Arbeid i høyden. Komiteen er bredt sammensatt med representanter fra myndigheter, næringsliv og interesse organisasjoner. Alle innkomne kommentarer vil bli behandlet av komiteen før standarden blir ferdigstilt og utgitt som Norsk Standard.

Høringsdokument

Du kan få tak i høringsdokumentet i vårt gratis høringssystem «Standarder på høring». Det eneste som kreves for å få tilgang er at du er registrert som bruker av tjenesten. I høringssystemet kan du laste ned forslaget og gi dine kommentarer. Høringsfristen er 15. november 2021.

Har du spørsmål, kan du kontakte prosjektleder i Standard Norge Jens O. Gran

Sist oppdatert: 2021-09-16