Vi har oppdatert vår personvernerklæring

Les våre nye retningslinjer for hvordan vi behandler personopplysninger i vår Personvernerklæring.

 

Bygg, anlegg og eiendom

 

Har du gått deg vill i skiltjungelen? Vil du være med å påvirke standarder og utarbeidelsen av de internasjonale symbolene? Bli med på informasjonsmøte 21. august og hør hvordan.

2018-06-28

Mer om Grafiske symboler og skilt for folk som vil finne rett vei
 

Standardene for universell utforming av byggverk har etter 9 år endelig kommet i nye utgaver. Forrige utgaver fra 2009 ble tatt svært godt imot og har gjort samfunnet vårt mer tilgjengelig for alle mennesker, uavhengig av funksjonsbehov. Nå skal 2018-utgavene gi et ytterligere løft.

2018-06-26

Mer om Nye utgaver av NS 11001 – del 1 og del 2
 

Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet. Nå starter arbeidet med å lage Norsk Standard.

2018-05-18

Mer om Vil du være med å utarbeide ny Norsk Standard for «Blågrønn faktor»?
 

Standard Norge undersøker nå interessen for utvikling av standarder for karst og bærekraftig forvaltning av karst-områder til blant annet vannreservoarer og geoturisme. Dersom ideen for nok tilslutning, blir det et internasjonalt prosjekt og utvikling av ISO-standarder for karst.

2018-05-11

Mer om Bærekraftig forvaltning av karst-områder. Nå vil ISO standardisere
 

Et forslag til ny Norsk Standard, NS 3468, med krav til hvordan grove steinmaterialer og resirkulerte materialer skal beskrives og dokumenteres er på høring til 29. juni. Benytt muligheten til å si din mening om den.

2018-05-10

Mer om NS 3468 Grove steinmaterialer på høring
 

De europeiske prosjekteringsstandardene for konstruksjonssikkerhet, Eurokodene, er under revisjon. 2. mai 2018 arrangerte Standard Norge er seminar om status på arbeidet og nasjonal koordinering. Her kan du finne presentasjonene fra seminaret.

2018-05-09

Mer om Revisjon av Eurokodene – status på arbeidet per mai 2018
 

Det er viktig å tenke effektiv og lønnsom drift av bygg hvor målet må være riktig kvalitet til riktig kostnad. Dette gir økte krav og forventninger til både eiere, bestillere og leverandører av støttetjenester til kjernevirksomheten. Her kan du lese om hvilke prosjekter som pågår innenfor området og som du kan være med å utvikle.

2018-05-09

Mer om Hva skjer innenfor fasilitetsstyring (FM)?
 

Selv om et byggverk kan bygges på ulike måter, er det en rekke fellestrekk i prosessen. Nå starter arbeidet med å utarbeide en Norsk Standard.

2018-04-25

Mer om Skal utvikle Norsk Standard for steg og leveranser i byggeprosessen
 

– Hva er tilgjengelighet? Det kommer an på hvem du spør. Derfor er det nødvendig med internasjonale standarder for universell utforming, sier nestlederen for den internasjonale komiteen for universell utforming av bygg.

2018-04-23

Mer om Universell utforming med internasjonale briller
 

Etter årets lange snøvinter har det vært mye oppmerksomhet rundt standarder for snølaster på tak. Det skjer mye på dette området innenfor standardiseringen framover.

2018-04-19

Mer om Snølast og klimaendringer