Bygg, anlegg og eiendom

 

I utøvelse av kontroll etter nasjonalt tillegg (NA) i Norsk Standard NS-EN 1990+NA, er det nødvendig med en klar forståelse av forholdet mellom kravene i standarden og kravene til kontroll i byggesaksforskriften, SAK10.

2019-07-16

Mer om Nytt kurs i hvordan utføre kontroll etter NS-EN 1990+NA og kontrollkrav i SAK10
 

Forslaget til standarden NS 3514:2019 Organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging, beskriver en metode for å sikre mot fuktskader på og i bygninger knyttet til aktiviteter og hendelser i utførelsesfasen. Forslaget er på høring fram til 1. september.

2019-07-10

Mer om Ny standard for organisering og gjennomføring av fuktsikker bygging er på høring
 

Seks nye standarder, som alle inngår i serien NS 9600 for arbeid i tau, er nå lagt ut på høring. Du kan komme med kommentarer via vårt gratis høringssystem «Standarder på høring» innen 17. september.

2019-07-05

Mer om Nye standarder for tilkomstteknikk på høring
 

Vi har nylig startet et nytt forsøk på utvikling av "anleggsdelstabellen", og du har fortsatt mulighet til å engasjere deg i arbeidet.

2019-07-03

Mer om Ny standard for anleggstyper og anleggsdeler under arbeid
 

En helt ny standard for beskrivelsestekster for renholdstjenester er nå på offentlig høring. Standarden skal være et verktøy for anbudsbeskrivelse, prising, oppfølging og kvalitetssikring av renholdstjenester.

2019-07-01

Mer om Flunkende ny standard for renholdstjenester er på høring
 

Lurer du på hva som skjer innenfor FM? Her får du en oppdatering på alle våre prosjekter som for tiden er under arbeid.

2019-06-06

Mer om Standarder for FM
 

Standardene i NS-EN 16907-serien er en ny serie med standarder utarbeidet av CEN/TC 396. Standardene gjelder utformingen av materialer for grunnarbeider, utførelse, overvåkning og kontroll av byggeprosesser for grunnarbeider.

2019-05-15

Mer om Nye standarder for grunnarbeider
 

Standardsamlingen inneholder et utvalg standarder for akustikk, lydforhold, feltmåling, måling av lydnivå, lydisolasjon og vibrasjoner. Nå er samlingen oppdatert med nye standarder.

2019-05-10

Mer om Standardsamlingen for lydmålinger i bygninger fornyes
 

Forslaget til endring i standarden NS 3420-T:2015 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del T: Maler- og beleggarbeider, dreier seg blant annet om grunnlaget for å velge riktig overflatekvalitet. Forslaget er på høring fram til 30. juni

2019-05-02

Mer om Endringer til standarden for maler- og beleggarbeider er nå på høring
 

Standard Norge har, i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), lansert to nye internasjonale standarder som skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser og bidra til tydeligere og mer hensiktsmessig informasjonsstyring.

2019-04-30

Mer om Vi digitaliserer byggenæringen