Bygg, anlegg og eiendom

 

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at det er en hensiktsmessig avtale mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester? Å bruke standardene NS-INSTA 800 for rengjøringskvalitet og NS 8431 med kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester, kan være løsningen.

2020-03-25

Mer om Har du kontroll på renholdet?
 

Standarden, NS-EN 17121:2019 Bevaring av kulturminner - Historiske tømmerstrukturer - Veiledning for tilstandsvurdering av bærende trekonstruksjoner, gir veiledning for tilstandsanalyse av bærende trekonstruksjoner i vernede bygninger. Den er beregnet for bygningseiere, myndigheter og fagpersoner som er involvert i bevaring av kulturminner med trekonstruksjoner.

2020-03-25

Mer om Ny Norsk Standard for bevaring av historiske tømmerstrukturer
 

Med bakgrunn i spredningen av COVID-19 foreslår den kinesiske standardiseringsorganisasjonen SAC å utarbeide en ny teknisk rapport (TR) i ISO/TC 59. Prosjektforslaget har tittelen "Buildings and civil engineering works – Building resilience strategies related to public health emergencies – Compilation of relevant information".

2020-03-23

Mer om Bygningers rolle i folkehelsekriser
 

Siste tilskudd på standardsamlingen for tekniske bygningsinstallasjoner er nå publisert. NS 6460 bidrar til enklere samhandling mellom partene i alle faser ved anskaffelse og drift av tekniske installasjoner.

2020-03-23

Mer om NS 6460 – Ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)
 

Standarden beskriver hvordan vedlikehold av håndslokkere skal utføres, og er uunnværlig for alle som arbeider med kvalifisert vedlikehold av håndslokkere. Nå er standarden revidert og erstatter 2015-utgaven.

2020-03-03

Mer om Ny utgave av NS 3910 for vedlikehold av håndslokkere
 

Standard Norge skal starte en nasjonal komité som skal revidere bygningsdelstabellen, NS 3451. Til dette arbeidet søker vi fagfolk.

2020-03-02

Mer om Bygningsdelstabellen skal revideres – ønsker du å bidra?
 

Teknologien, ønske om energieffektivitet og gode leietakeropplevelser stiller større krav til gjennomføringsevne og faglig kompetanse. Standard Norge møter dette kravet ved å gi ut NS 3420 – YB som omhandler funksjonsbeskrivelser og systemintegrasjon innen bygningsautomatisering og sikkerhet.

2020-02-25

Mer om NS 3420 del YB gjør det enklere for deg som jobber med bygningsautomatisering
 

Praktisk og anvendelig veiledning beskriver løsninger som følger krav i forskrifter og gir anbefalinger i samsvar med bransjestandarder og normer. Veiledning er utarbeidet som et supplement til standarden NS-EN 1264 som er utgitt i fem deler.

2020-02-24

Mer om Ny veiledning til NS-EN 1264 for vannbåren gulvvarme
 

Deler av standardserien NS 3457 er på høring. Mandag 24. februar var det høringsmøte hvor de ulike forslagene ble presentert.

2020-02-24

Mer om Norsk Standard for klassifikasjon av byggverk på høring
 

Standardserien NS 9600 for tilkomstteknikk har nå to nye deler og fire reviderte delstandarder tilgjengelig.

2020-02-13

Mer om To nye deler og fire reviderte delstandarder for tilkomstteknikk