Bygg, anlegg og eiendom

 

NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og tilhørende uteområder. En revidert utgave av standarden er på høring til 23. november.

2021-10-14

Mer om Bygningsdelstabellen kommer i ny utvidet utgave
 

Standard Norge og Akershus musikkråd inviterte til frokostmøte 28. september hvor den nye internasjonale standarden for musikkøverom, ISO 23591, ble lansert. Standarden er utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal Norsk Standard.

2021-10-04

Mer om Lansering av ny internasjonal standard for musikkøverom
 

NS 3459 definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata, prisforespørsel, pristilbud og avregning mellom programsystemer. En revidert utgave av standarden er på høring til 7. november.

2021-10-01

Mer om Standarden for digital prisforespørsel basert på NS 3420 og Statens vegvesens prosesskode er på høring
 

Før sommeren besluttet Standard Norge at det skal tas en full gjennomgang og revisjon av rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 med tilhørende blanketter. Det forventes at revisjonen av standardene vil gjøre disse mer tilpasset det eksisterende markedet og den teknologiske utviklingen.

2021-10-01

Mer om Rådgiverstandardene NS 8401 og NS 8402 revideres
 

Den ferske tekniske rapporten omhandler prosessene for avtale av informasjon til plan- og byggeprosjekter, spesielt med krav til informasjonsutveksling og BIM-gjennomføringsplan.

2021-09-29

Mer om Ny teknisk rapport med retningslinjer til ISO 19650-serien
 

Tre standarder i serien NS 3457 for tverrfaglig merkesystem ble lansert på et frokostmøte 14. september. Her kan du finne presentasjonene fra møtet.

2021-09-15

Mer om Standarder for klassifikasjon av byggverk lansert
 

Flere av delene i NS-EN 378-serien for kuldeanlegg og varmepumper fikk tilleggsblad (A1) i 2019 og 2020. Den siste tiden har de relevante delene kommet ut i nye norske oversettelser.

2021-08-13

Mer om Nye norske oversettelser av NS-EN 378-serien
 

NS 3032 gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. Forslaget til standard er på høring til 30. september.

2021-08-06

Mer om Ny Norsk Standard for bygningers energiytelse på høring
 

Standarden angir krav til design mot seismisk påvirkning (jordskjelv), og det nasjonale tillegget (NA) er oppdatert og utgitt i ny versjon i juni 2021.

2021-08-04

Mer om Nytt nasjonalt tillegg til NS-EN 1998-1 for seismiske laster
 

Etter forslag fra Kina har ISO besluttet å opprette en ny komité for prefabrikkert byggevirksomhet. Det anslås at arbeidet vil komme i gang i løpet av de neste seks månedene. Vi inviterer norske interessenter til å melde sin interesse for prosjektet.

2021-07-06

Mer om Ny internasjonal komité for prefabrikkert byggevirksomhet