Bygg, anlegg og eiendom

 

Ønsker du eller din virksomhet å gi innspill et nytt standarddokument for utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder, har du nå muligheten fram til 5. april.

2023-01-27

Mer om SN/TS 3770 Utslippsfrie byggeplasser og anleggsområder på høring
 

Standard Norge har publisert standarden NS 3682 Hulldekker av betong til ombruk på engelsk. Standarden tar for seg prosessen fra demontering til tilstandsvurdering av eksisterende hulldekker slik at de kan dokumenteres på en tilsvarende måte som nyproduserte hulldekker.

2023-01-24

Mer om NS 3682 Hulldekker av betong til ombruk – på engelsk
 

NS 3457-6 angir klassifikasjon av sonetyper i bygninger og tilhørende uteområder. Den gir også veiledning på bruk av IFC for bygningsinformasjonsmodellering (BIM).

2023-01-05

Mer om Ny standard for klassifisering av sonetyper i NS 3457-serien
 

Vi har samlet våre mest populære standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom. Sjekk listen og se om det er noe du mangler!

2023-01-05

Mer om Årets mest populære produkter innen bygg, anlegg og eiendom – 2022
 

NS-EN 17007 gir en generisk beskrivelse av vedlikeholdsprosessen og gjelder for alle virksomheter som har ansvar for vedlikehold av bygg, anlegg og produksjonssystemer. Standarden ble først utgitt i 2017 på engelsk og er nå tilgjengelig på norsk.

2022-12-23

Mer om Standard for vedlikeholdsprosess oversatt til norsk
 

ISO 19650 Del 4 omhandler kvaliteten og nytten på informasjonen som utveksles og fastsetter kriterier for både formatet og innholdet.

2022-12-23

Mer om Ny standard i ISO 19650-serien om informasjonsforvaltning med BIM
 

Hvordan kan man sikre både de ansatte og kontinuitet av virksomheten under en epidemi? Det skal en ny FM-standard hjelpe med. Et forslag til standard er på høring til 18. januar 2023 og vi ønsker å høre din mening om den.

2022-12-20

Mer om Drift av virksomheten under en epidemi – ny standard på høring
 

Standarden NS 8178 beskriver akustiske kriterier for saler som brukes til musikkframføring, som mindre kultursaler og flerbrukssaler. Den er et nasjonalt supplement til ISO 23591 og er på høring fram til 15. februar 2023.

2022-12-20

Mer om Norsk Standard for saler for musikkframføring er på høring
 

Standarden med bestemmelser for alle delene av NS 3420 er nå ute på høring. Høringsfristen er 15. februar.

2022-12-15

Mer om NS 3420-1 Fellesbestemmelser er revidert og på høring
 

Byggebransjen har ventet på publisering av en ny utgave av standarden NS 8141-1 Veiledende grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt fra bygge- og anleggsaktivitet og trafikk, og 8. desember inviterte vi til lansering av den på et frokostmøte. Her kan du se opptak og presentasjonene som ble holdt.

2022-12-09

Mer om Grenseverdier for vibrasjoner og lufttrykkstøt