Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Bygg, anlegg og eiendom

 

Det er laget et utkast til en ny Norsk Standard for blikkenslagerarbeider, NS 3420-PN. Forslaget er nå på høring fram til 1. august og du/din virksomhet inviteres til å komme med innspill.

2020-06-02

Mer om Ny standard for blikkenslagerarbeider på høring
 

Norsk Standard for blågrønn faktor er utviklet av en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggebransjen. Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann.

2020-05-20

Mer om Ny Norsk Standard for blågrønn faktor
 

Med bakgrunn i spredningen av COVID-19 har den kinesiske standardiseringsorganisasjonen SAC nå foreslått et nytt prosjekt for å utvikle en standard som skal gi veiledning om hvordan produktiviteten og driften kan opprettholdes og samtidig hindre spredning av en epidemi.

2020-04-29

Mer om Beredskapshåndtering på arbeidsplassen
 

En revidert utgave av NS 8175 ble fastsatt 1. juli 2019. Nå er standarden som fastsetter fire lydklasser for bygninger oversatt til engelsk.

2020-04-20

Mer om Norsk Standard for lydklasser er oversatt til engelsk
 

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at det er en hensiktsmessig avtale mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester? Å bruke standardene NS-INSTA 800 for rengjøringskvalitet og NS 8431 med kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester, kan være løsningen.

2020-03-25

Mer om Har du kontroll på renholdet?
 

Standarden, NS-EN 17121:2019 Bevaring av kulturminner - Historiske tømmerstrukturer - Veiledning for tilstandsvurdering av bærende trekonstruksjoner, gir veiledning for tilstandsanalyse av bærende trekonstruksjoner i vernede bygninger. Den er beregnet for bygningseiere, myndigheter og fagpersoner som er involvert i bevaring av kulturminner med trekonstruksjoner.

2020-03-25

Mer om Ny Norsk Standard for bevaring av historiske tømmerstrukturer
 

Med bakgrunn i spredningen av COVID-19 foreslår den kinesiske standardiseringsorganisasjonen SAC å utarbeide en ny teknisk rapport (TR) i ISO/TC 59. Prosjektforslaget har tittelen "Buildings and civil engineering works – Building resilience strategies related to public health emergencies – Compilation of relevant information".

2020-03-23

Mer om Bygningers rolle i folkehelsekriser
 

Siste tilskudd på standardsamlingen for tekniske bygningsinstallasjoner er nå publisert. NS 6460 bidrar til enklere samhandling mellom partene i alle faser ved anskaffelse og drift av tekniske installasjoner.

2020-03-23

Mer om NS 6460 – Ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner (ITB)
 

Standarden beskriver hvordan vedlikehold av håndslokkere skal utføres, og er uunnværlig for alle som arbeider med kvalifisert vedlikehold av håndslokkere. Nå er standarden revidert og erstatter 2015-utgaven.

2020-03-03

Mer om Ny utgave av NS 3910 for vedlikehold av håndslokkere
 

Standard Norge skal starte en nasjonal komité som skal revidere bygningsdelstabellen, NS 3451. Til dette arbeidet søker vi fagfolk.

2020-03-02

Mer om Bygningsdelstabellen skal revideres – ønsker du å bidra?