Bygg, anlegg og eiendom

 

Standard Norge starter i høst utviklingen av en Norsk Standard for verdisetting av trær. Nå søker vi fagpersoner som vil delta i dette arbeidet.

2020-08-10

Mer om Vil du utvikle Norsk Standard for trærs økonomiske verdi?
 

En helt ny standard for etablering og drift av grunnvarmebrønner er på høring fram til august.

2020-07-01

Mer om Ny standard for grunnvarmebrønner på høring
 

To internasjonale standarder om organisering og digitalisering av informasjon i byggverk er nå tilgjengelige på norsk. Standardene skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser, til beste for næringen som helhet.

2020-06-12

Mer om Bedre byggeprosesser med internasjonale standarder for BIM – nå på norsk
 

Standard Norge ønsker tilbakemelding om det er behov i markedet for å oppdatere NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

2020-06-10

Mer om Er det behov for å oppdatere NS 3466?
 

Det er laget et utkast til en ny Norsk Standard for blikkenslagerarbeider, NS 3420-PN. Forslaget er nå på høring fram til 1. august og du/din virksomhet inviteres til å komme med innspill.

2020-06-02

Mer om Ny standard for blikkenslagerarbeider på høring
 

Norsk Standard for blågrønn faktor er utviklet av en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggebransjen. Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann.

2020-05-20

Mer om Ny Norsk Standard for blågrønn faktor
 

Med bakgrunn i spredningen av COVID-19 har den kinesiske standardiseringsorganisasjonen SAC nå foreslått et nytt prosjekt for å utvikle en standard som skal gi veiledning om hvordan produktiviteten og driften kan opprettholdes og samtidig hindre spredning av en epidemi.

2020-04-29

Mer om Beredskapshåndtering på arbeidsplassen
 

En revidert utgave av NS 8175 ble fastsatt 1. juli 2019. Nå er standarden som fastsetter fire lydklasser for bygninger oversatt til engelsk.

2020-04-20

Mer om Norsk Standard for lydklasser er oversatt til engelsk
 

Hvordan kan man sikre at rent er rent og at det er en hensiktsmessig avtale mellom oppdragsgiver og leverandør av renholdstjenester? Å bruke standardene NS-INSTA 800 for rengjøringskvalitet og NS 8431 med kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester, kan være løsningen.

2020-03-25

Mer om Har du kontroll på renholdet?
 

Standarden, NS-EN 17121:2019 Bevaring av kulturminner - Historiske tømmerstrukturer - Veiledning for tilstandsvurdering av bærende trekonstruksjoner, gir veiledning for tilstandsanalyse av bærende trekonstruksjoner i vernede bygninger. Den er beregnet for bygningseiere, myndigheter og fagpersoner som er involvert i bevaring av kulturminner med trekonstruksjoner.

2020-03-25

Mer om Ny Norsk Standard for bevaring av historiske tømmerstrukturer