Bygg, anlegg og eiendom

 

Nytt i årets utgave er at Del C Forberedende ytelser har blitt revidert og samtidig splittet opp i tre separate standarder: NS 3420-CD, -CH og -CU. I tillegg er det gjort endringer til Del K som omhandler anleggsgartnerarbeider.

2018-02-12

Mer om NS 3420 - Hva er nytt i 2018-utgaven?
 

NS 4400:2018 erstatter standardene NS 4400:2000 til og med NS 4413:2000, som nå er slått sammen til én standard.

2018-02-07

Mer om Ny standard for planteskolevarer NS 4400
 

Den nye standarden for planteskolevarer ble lansert 23. januar. Se video fra møtet her!

2018-01-31

Mer om 14 standarder for busker, stauder og trær har blitt til én
 

Hvor mye snø taket ditt tåler, avhenger av hvor du bor og hvor gammelt huset ditt er. Store snømengder på taket kan skade huset og i verste fall føre til kollaps. Må du måke taket ditt?

2018-01-29

Mer om Hvor mye snø tåler taket ditt?
 

Den 1. januar ble det fastsatt en helt ny standard innenfor vedlikehold.

2018-01-28

Mer om Ny standard for vedlikeholdsprosesser
 

Standarden for benchmarking skal revideres og du har nå muligheten til å delta i arbeidet. Oppstartsmøte er 21. og 22. februar.

2018-01-28

Mer om Benchmarking av FM-tjenester og utarbeidelse av KPIer
 

En brann kan medføre store konsekvenser med tap av liv og verdier. Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. Vi har nå to nye felles nordiske verktøy (tekniske spesifikasjoner) for brannteknisk prosjektering og -analyse på høring fram til 17. mars.

2018-01-16

Mer om Nye verktøy for brannteknisk prosjektering og -analyse
 

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN arbeider for tiden med en omfattende revisjon av Eurokodene (NS-EN 1990 til NS-EN 1999) med sikte på å utgi andre generasjon av disse standardene. Vi søker nå norske interessenter som vil engasjere seg i arbeidet.

2018-01-11

Mer om Fageksperter til revisjon av Eurokodene søkes
 

Norsk standard for måling av vibrasjoner i bygninger fra landbasert samferdsel er revidert og utgitt i ny utgave.

2018-01-11

Mer om Vibrasjonsstandard i ny utgave
 

Over the past 20 years, protection against malicious acts has gained increased attention due to acts of terrorism, sabotage and vandalism. A proposed new standard in ISO/TC 59 will provide requirements and recommendations for effective planning and design of security measures in the built environment.

2018-01-09

Mer om Planning of security measures in the built environment