Bygg, anlegg og eiendom

 

Standard Norge har en ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner, NS 6460 Drift av tekniske bygningsinstallasjoner, på høring fram til 10. november. Fredag 18. oktober var det et frokostmøte hvor forslaget til standard blir presentert.

2019-10-21

Mer om Ny standard for drift av tekniske bygningsinstallasjoner på høring
 

Brannsikkerhet i byggverk er et tverrfaglig og komplekst fagområde. De nye publikasjonene SN-INSTA/TR 951 og SN-INSTA/TS 952 gir oss felles nordiske verktøy for brannteknisk prosjektering og analyse.

2019-10-18

Mer om Nye verktøy for brannteknisk prosjektering og analyse
 

Norsk Standard for god akustikk i øvingsrom og konsertlokaler får stor internasjonal oppmerksomhet og er solgt til flere land, blant dem Australia og Mongolia.

2019-10-16

Mer om Norsk musikkrom-standard solgt til hele verden
 

Standard Norge og Standard Online deltar på Bygg Reis deg på stand E01-05 i hall E. Vi deltar også med mange spennende foredrag på Det Norske Byggemøtet.

2019-09-25

Mer om Besøk oss på Bygg Reis Deg
 

En av de viktigste standardene innenfor akustikk og støy ble lansert 20. september. I den nye utgaven av lydklassestandarden, NS 8175, har vi gjort en rekke endringer og avklaringer som bransjen har pekt på. På lanseringsmøtet var det presentasjoner om de ulike endringene og hvordan standarden kan brukes.

2019-09-25

Mer om Revidert Norsk Standard for lydklasser lansert
 

Standard Norge har mottatt et forslag til et nytt nasjonalt standardiseringsprosjekt. Tanken med prosjektet er å utvikle en kontraktstandard og/eller blankett for utleie av brakker og moduler, og vi ønsker tilbakemelding på hva norske aktører mener om prosjektet.

2019-09-06

Mer om Trenger vi en standard for utleieavtale av brakker og moduler?
 

Den nye standarden skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Norsk Standard for blågrønn faktor er nå på høring.

2019-09-06

Mer om Blågrønn faktor – ny Norsk Standard på høring
 

Basert på et forprosjekt har Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) avdekket at det er et stort behov for å jobbe mer med standardisering knyttet til sikring av tunneler. Vi inviterte derfor til Standard Morgen 3. september for å se på om det er mulig å starte et arbeid på dette viktige feltet.

2019-09-04

Mer om Økt sikkerhet i norske tunneler – fra skreddersøm til standardisering
 

Den nye standarden NS-EN 16798-1:2019 for inneklimaparametere for dimensjonering og vurdering av bygningers energiytelse angir krav til innemiljøparametere for termisk miljø, inneluftkvalitet, belysning og akustikk.

2019-08-25

Mer om Ny standard for inneklimaparametere
 

Standarden for automatiske boligsprinklersystemer, NS-EN 16925, er nå tilgjengelig på norsk.

2019-08-13

Mer om Boligsprinklerstandarden er oversatt til norsk