Bygg, anlegg og eiendom

 

SN-CEN/TR 15350 gir retningslinjer for å estimere og dokumentere daglig vibrasjonseksponering som skyldes bruken av kraftdrevne håndholdte verktøy og håndstyrte maskiner på arbeidsplasser. Nå er den tekniske rapporten oversatt til norsk.

2022-06-17

Mer om Teknisk rapport om mekaniske vibrasjoner oversatt til norsk
 

Byggedagene 2022 avholdes onsdag 22. juni på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Etter et par år uten et skikkelig treff, håper arrangørene at alt blir som før, selv om Plaza – hvor Byggedagene vanligvis er – ikke var tilgjengelig i år.

2022-06-13

Mer om Standard Norge deltar på Byggedagene
 

Vi har nå tre dokumenter på betongområdet på høring fram til 31. juli. Det ene er forslag til en Norsk Standard for delmaterialet til betong og to forslag til nasjonale tillegg til standarder som omhandler henholdsvis betongblandinger og betongpeler.

2022-06-01

Mer om Standarder for betong på høring
 

Standarder for klassifikasjon vil være sentralt for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodellene (BIM) som nå etableres rutinemessig i mange nye byggeprosjekter. Nå er standarden for struktureringsprinsipper og referansebetingelser i bygg og anlegg med installasjoner, NS-ISO 81346-12, oversatt til norsk.

2022-05-23

Mer om En standard i serien for klassifikasjon av byggverk oversatt til norsk
 

En ny internasjonal standard skal bidra til å tilgjengeliggjøre miljødata og informasjon fra miljødeklarasjoner (EPDer) i byggevarer for bruk i BIM. Det hele startet med en norsk idé.

2022-05-16

Mer om Ny internasjonal standard for bruk av miljødata i byggevarer
 

ISO 41012 hjelper deg med ressursvalg og når du skal beskrive krav til fasilitetstjenester, inngå avtale og følge den opp. Nå er standarden oversatt til norsk.

2022-04-29

Mer om Enklere med avtaler om fasilitetsstyring med ISO 41012
 

NS-EN 206 gjelder for betong til plasstøpte konstruksjoner, prefabrikkerte konstruksjoner og lastbærende produkter for bygg- og anleggskonstruksjoner. Nå har gjeldende utgave av standarden blitt oversatt til norsk.

2022-03-28

Mer om Betongstandarden NS-EN 206:2013+A2:2021+NA:2021 oversatt til norsk
 

NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og tilhørende uteområder. En revidert utgave av standarden er nylig utgitt.

2022-03-24

Mer om Bygningsdelstabellen NS 3451 i ny utvidet utgave
 

Standard Norge ønsker tilbakemeldinger om det er behov for å revidere standarden NS 3420-YB som omfatter bygningsautomatisering og -sikkerhet.

2022-03-21

Mer om Skal vi revidere standarden for bygningsautomatisering og -sikkerhet?
 

NS 3467 beskriver et rammeverk med ti steg gjennom hele livssyklusen til et byggverk. Standarden tar utgangspunkt i fasenormen «Neste Steg» og «Steg for steg – veien til gode reguleringsplaner» som ble utviklet på oppdrag av Bygg21 i 2015–2019. Du eller din virksomhet har mulighet til å komme med høringskommentarer innen 16. mai.

2022-03-10

Mer om Forslag til Norsk Standard om steg og leveranser i byggverkets livssyklus er på høring