Bygg, anlegg og eiendom

 

Standardene i NS-EN 16907-serien er en ny serie med standarder utarbeidet av CEN/TC 396. Standardene gjelder utformingen av materialer for grunnarbeider, utførelse, overvåkning og kontroll av byggeprosesser for grunnarbeider.

2019-05-15

Mer om Nye standarder for grunnarbeider
 

Standardsamlingen inneholder et utvalg standarder innenfor akustikk, lydforhold, feltmåling, måling av lydnivå, lydisolasjon og vibrasjoner. Nå er samlingen oppdatert med nye standarder.

2019-05-10

Mer om Standardsamlingen for lydmålinger i bygninger fornyes
 

Forslaget til endring i standarden NS 3420-T:2015 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner – Del T: Maler- og beleggarbeider, dreier seg blant annet om grunnlaget for å velge riktig overflatekvalitet. Forslaget er på høring fram til 30. juni

2019-05-02

Mer om Endringer til standarden for maler- og beleggarbeider er nå på høring
 

Standard Norge har, i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet (Dibk), lansert to nye internasjonale standarder som skal fremme BIM på tvers av prosjekter og landegrenser og bidra til tydeligere og mer hensiktsmessig informasjonsstyring.

2019-04-30

Mer om Vi digitaliserer byggenæringen
 

En rekke helt nye standarder for bevaring av kulturminner er utgitt det siste året. Standardene er utgitt på engelsk, med unntak av NS-EN 16883 som nå også foreligger på norsk.

2019-04-29

Mer om Nye standarder for bevaring av kulturminner
 

Standarden NS 3960 Brannalarmanlegg - Prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold, har kommet i ny utgave og erstatter 2013-versjonen.

2019-04-10

Mer om Ny, revidert utgave av brannalarmstandarden
 

Forrige utgave av NS 3935 ITB ble lansert i 2011 og har vært en viktig del av Riktig med en gang-konseptet, som sikrer bedre samspill mellom aktørene ved prosjektering og gjennomføring av tekniske bygningsinstallasjoner. Standarden har nå kommet i ny utgave.

2019-04-08

Mer om ITB-standarden NS 3935 i ny utgave
 

Få bedre kontroll på energibruken i driftsfasen, slik at det er mulig å iverksette forbedringstiltak og forbedre forvaltningen av bygget.

2019-04-04

Mer om Ny veiledning om etterprøving av bygningers energibruk - SN/TR 3069
 

Det er mye som skjer på området faste brannslokkesystemer. Felles nordiske standarder «INSTA-standarder» trekkes tilbake, og vi får nye felles europeiske standarder.

2019-04-04

Mer om Faste brannslokkesystemer – nye standarder utgis og noen trekkes tilbake
 

Den tidligere felles nordiske standarden INSTA 900-1 for boligsprinkler er nå historie. Den har blitt erstattet av en felles europeisk standard i stedet: NS-EN 16925:2018+NA:2019 Faste brannslokkesystemer — Automatiske boligsprinklersystemer — Dimensjonering, installering og vedlikehold.

2019-04-04

Mer om Ny standard for boligsprinkler