Bygg, anlegg og eiendom

 

Standarden NS 8141-4:2021 gir krav og retningslinjer for besiktigelse av nærliggende byggverk og eiendommer før start av bygge- og anleggsarbeider som kan medføre risiko for skader eller setninger.

2022-01-13

Mer om Ny Norsk Standard for besiktigelse av byggverk og eiendom før byggestart
 

I 2022-utgaven av NS 3420 er åtte av delene enten helt nye eller revidert og utgitt i nye versjoner. Her er en oversikt over endringer som er gjort.

2022-01-13

Mer om Hva er nytt i NS 3420:2022?
 

Standarden for periodisk sikkerhetskontroll på heiser, trappeheiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau er nå NS-INSTA 500-2:2017.

2021-12-06

Mer om NS 3810 for sikkerhetskontroll på heiser erstattes av INSTA 500-2
 

Vi har samlet våre mest populære standarder, blanketter, standardsamlinger og kurs innen bygg, anlegg og eiendom.
Sjekk listen og se om det er noe du mangler!

2021-11-30

Mer om Årets mest populære produkter innen bygg, anlegg og eiendom
 

Standarden spesifiserer krav og gir anbefalinger for prosjektering, installasjon, kontroll og vedlikehold av alle typer faste landbaserte vanntåkesystemer. Nå er den oversatt til norsk.

2021-11-16

Mer om NS-EN 14972-1 Vanntåkesystemer er oversatt til norsk
 

En ny Norsk Standard som stiller krav til krav til hvordan man evaluerer eksisterende hulldekker for å dokumentere dem på lik linje med nyproduserte hulldekker, er sendt på høring. Høringsfristen er 13. desember.

2021-11-12

Mer om Ny Norsk Standard for hulldekker av betong til ombruk er på høring
 

NS 3770 er en standard som er under utvikling og den vil bestå av flere deler. Nå er del 1, NS 3770-1 som omhandler termer og definisjoner, på høring fram til 4. desember. Du og din virksomhet inviteres til å komme med kommentarer til forslaget.

2021-10-18

Mer om Ny Norsk Standard for utslippsfrie bygge- og anleggsplasser på høring
 

NS 3451 fastlegger inndeling i bygnings- og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen og tilhørende uteområder. En revidert utgave av standarden er på høring til 23. november.

2021-10-14

Mer om Bygningsdelstabellen kommer i ny utvidet utgave
 

Standard Norge og Akershus musikkråd inviterte til frokostmøte 28. september hvor den nye internasjonale standarden for musikkøverom, ISO 23591, ble lansert. Standarden er utarbeidet med bakgrunn i en nasjonal Norsk Standard.

2021-10-04

Mer om Lansering av ny internasjonal standard for musikkøverom
 

NS 3459 definerer et format for elektronisk overføring av prosjektdata, prisforespørsel, pristilbud og avregning mellom programsystemer. En revidert utgave av standarden er på høring til 7. november.

2021-10-01

Mer om Standarden for digital prisforespørsel basert på NS 3420 og Statens vegvesens prosesskode er på høring