Bygg, anlegg og eiendom

 

Denne høsten starter arbeidet med en Norsk Standard som kan bidra til prosesser for «riktig med en gang» innenfor installasjoner for brannsikkerhet. Standardens viktigste hensikt skal være å hindre feil i utførelsesfasen. Det er fortsatt mulig å bli med i arbeidet.

2020-10-22

Mer om Utvikler ny Norsk Standard for brannsikkerhet - Kontroll av utførelse
 

BIM gir mange muligheter, men hvor langt har man kommet, og i hvilken grad benyttes BIM som felles verktøy mellom de ulike aktørene i verdikjedene? Vi har gjennomført en undersøkelse om praktisk bruk av BIM i håp om å kunne bidra til bedre innsikt i bruk og prosesser. 20. oktober ble rapporten lansert på et frokostmøte.

2020-10-20

Mer om BIM-rapport om barrierer og muligheter lansert
 

Den nye standarden, NS 3845, skal bidra til gode, klimatilpassede uterom med vegetasjon og vann. Bak standarden står en bredt sammensatt komité av eksperter fra grøntanleggs- og byggebransjen. 8. oktober ble standarden lansert på et frokostmøte.

2020-10-09

Mer om Norsk Standard for blågrønn faktor lansert
 

Hvis du vil være sikker på at du bruker et skilt som er internasjonalt harmonisert, bruk standarden NS-EN ISO 7010 Grafiske symboler — Sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter — Registrerte sikkerhetsskilter.

2020-09-30

Mer om Standarden for sikkerhetsfarger og sikkerhetsskilter i revidert utgave
 

To nye deler i den internasjonale BIM-serien ISO 19650 har nylig blitt publisert. Standardene tar for seg informasjonsforvaltning med fokus på sikkerhet og driftsfasen til byggverk. I tillegg er det utgitt en veiledning til seriens del 1 og 2, som kom ut i 2018.

2020-09-14

Mer om Nye standarder i ISO 19650-serien om informasjonsforvaltning med BIM
 

Standarden NS-EN 1443 om krav til skorsteiner ble revidert i 2019. Nå er den oversatt til norsk.

2020-09-08

Mer om Revidert standard om krav til skorsteiner i norsk utgave
 

Du kan gjøre BIM-prosessene mer effektive ved å bruke de to nye standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387. De vil samtidig bidra til en mer pålitelig informasjonsutveksling.

2020-09-02

Mer om Mer pålitelig informasjon med nye BIM-standarder
 

Vi ønsker tilbakemelding på om beskrivelsesstandarden for ventilasjon er moden for revisjon. Dersom den er det, ønsker du eller din virksomhet å delta i revisjonsarbeidet?

2020-09-01

Mer om Skal vi revidere NS 3420-del V for Ventilasjonsinstallasjoner?
 

Fallulykker er en av de hyppigste årsakene til dødsfall og alvorlige skader på arbeidsplassen og tas på høyeste alvor av norske bedrifter. NS 9610 forklarer det norske regelverket rundt fallsikring og gir praktisk info om utførelse, utstyr og opplæring ved arbeid i høyden.

2020-08-28

Mer om Ny Norsk Standard for fallsikring ved arbeid i høyden
 

Standard Norge starter i høst utviklingen av en Norsk Standard for verdisetting av trær. Nå søker vi fagpersoner som vil delta i dette arbeidet.

2020-08-10

Mer om Vil du utvikle Norsk Standard for trærs økonomiske verdi?