Bygård i Oslo. Foto: Standard Online
Foto: Standard Online

Bedre tilstandsanalyser med NS 3424

Et viktig verktøy for alle som jobber med eiendomsforvaltning.

NS 3424 beskriver hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og dokumenteres. Den kan brukes for alle typer byggverk (bygg, anlegg og tekniske installasjoner), også for vurdering av funksjonelle egenskaper.

Standarden har en rekke bruksområder og er en viktig brikke i forbindelse med utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, FDVU-strategi, verdiovervåkning, omsetning, salg, taksering med mer. For takstmenn, rådgivere og utførende er standarden et direkte arbeidsverktøy til bruk under tilstandsanalysen.

Fordelen med én ensartet metode for klassifisering og vurdering av tilstand, er sammenligning av data fra ulike analyser både over tid, mellom byggverk og for å se resultat av utført vedlikehold. I tillegg utløser det store effektiviseringsgevinster for oppdragsgiver og den utførende av tilstandsanalyser.  

Mer informasjon om NS 3424

Sist oppdatert: 2021-01-06

NS 3424:2012

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 1 036,00 (eks. mva)

Veiledning til NS 3424:2012 — Tilstandsanalyse av byggverk — Innhold og gjennomføring

SpråkNorskUtgave: 1 (2020-12-10)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 3424.E:2012

Standard

NOK 787,00 (eks. mva)

Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang