elektisk lyn
Foto: iStockPhoto

Bærekraftig energibruk og -effektivisering med ISO 50001

ISO 50001 Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning gir offentlig og privat sektor et anerkjent rammeverk og et styringssystem for å øke energieffektiviteten, redusere kostnader og forbedre energiytelsen i sin virksomhet.

Den enkelte organisasjon kan i liten grad påvirke energipriser, myndighetenes politikk eller den globale økonomien, men man kan forbedre måten man selv bruker energi på gjennom et godt fungerende styringssystem.

Multinasjonale organisasjoner vil gjennom dette styringssystemet ha tilgang til en enkel, harmonisert standard for implementering i hele organisasjonen, med grunnlag i en logisk og konsistent metodikk for å identifisere og implementere forbedringer.

ISO 50001 kan:

  • bistå organisasjoner i å gjøre bedre bruk av sine eksisterende energikrevende produksjonsmidler
  • skape åpenhet og lette kommunikasjonen om forvaltning av energiressurser
  • fremme beste praksis innenfor energiledelse og vise god energiledelsesatferd
  • bistå ved vurdering og prioritering av nye energieffektive teknologier
  • gi et rammeverk for å fremme energieffektivitet gjennom hele organisasjonens forsynings- og produksjonskjede
  • vise hvordan energiledelse bør integreres med andre organisatoriske styringssystemer som miljø, helse og sikkerhet

Ta grep om energien i dag!

Sist oppdatert: 2017-11-28

NOK 597,00 (eks. mva)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2011)

SpråkNorskUtgave: 1 (2012-01-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 489,00 (eks. mva)

Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2011)

SpråkEngelskUtgave: 1 (2012-01-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter