Ny Norsk Standard for akustikk i musikkrom

Akustikken er den viktigste egenskapen for rom der det øves og framføres musikk. Utøverne er avhengige av rommets klang for å kunne spille godt og utvikle seg, og publikum får ikke den musikkopplevelsen de forventer, hvis ikke de akustiske forholdene er gode.

Fire personer fra lanseringen

Trine Tveter i samtale med deltakere på lanseingen.

Personer på lanseringen

Øivind Sand, Trine Tveter, Iiris Turunen-Rindel og Jon Askeland

Trine Tveter med komiteen for akustikk i musikkrom

Adm. dir. Trine Tveter med store deler av arbeidsgruppen som har utviklet NS 8178.

Nå er det kommet en ny Norsk Standard for akustikk i musikklokaler som gir kriterier for lydforholdene i landets øvingslokaler og mindre konsertsaler, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse.

- NS 8178 er en foregangsstandard på kulturområdet, og interessen i Musikk-Norge er overveldende. Nå opplever vi også at de andre nordiske landene viser interesse for denne norske standarden, sier adm. dir. i Standard Norge, Trine Tveter.

Bak standarden står representanter fra ulike fagmiljøer og interessegrupper, som for eksempel musikkorganisasjoner, kommuner, rådgivende ingeniører, akustikere, lydteknikere og arkitekter.

Musikkrom og musikkform må passe sammen
Norsk musikkråd har vært en pådriver for å få laget standarden.

- Vi ser fram til å ta den nye standarden i bruk og er opptatt av at musikkrom og musikkform passer sammen, sier Jon G. Olsen, leder i Norsk musikkråds utvalg for musikklokaler. I følge standarden vil for eksempel en gymsal på under 1 200 m3 være et uegnet øvingslokale for et janitsjarkorps på ca. 40 personer, spesielt hvis etterklangstiden også er for høy. Vi har valgt å lansere standarden i Marikollen kultursal, fordi salen er et godt eksempel der standardens kriterier er lagt til grunn. Den gamle og nedslitte gymsalen har blitt ombygd til en velfungerende kultursal, som passer musikklivet i kommunen – uten altfor store kostnader.

Ordføreren i Radøy kommune, som blant annet kan skilte med brassband i Europa-toppen, har vært med i utarbeidelsen av standarden.

- Jeg er opptatt av at de musikalske interessene må sikres på samme måte som idretten ved rehabilitering og bygging av offentlige bygg.  Sang- og musikk må også sikres gode arbeidsforhold. Det er mitt største ønske at god akustikk for musikkformålene blir vektlagt i kommunenes planprosesser, understreker ordfører Jon Askeland.

Oivind Sand flankert av Eirik Raude og Arve Henriksen

Eirik Raude, Øivind Sand og Arve Henriksen

For mer informasjon
Marit Sæter, kommunikasjonssjef Standard Norge, msa@standard.no, mobil: 970 27 956
Jon G. Olsen, Norsk musikkråd, jon.olsen@musikk.no, mobil: 917 78 776
Jon Askeland, ordfører Radøy kommune, mobil: 474 59 720

Se presentasjon av NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse v/ Svein Folkvord fra lanseringen 9. april.
Se flere bilder fra lanseringen av NS 8178 på Flickr.

Faktaark: NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler for musikkutøvelse.

Sist oppdatert: 2014-09-30

NS 8178:2014

Standard

NOK 534,00 (eks. mva)

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang