Bygging av operaen i Oslo

Engelske oversettelser av nasjonale tillegg til et utvalg viktige Eurokoder

Vi kan nå tilby engelske oversettelser av et utvalg nasjonale tillegg til Eurokodene NS-EN 1990, NS-EN 1991, NS-EN 1992, NS-EN 1993, NS-EN 1995, NS-EN 1997 and NS-EN 1998.

Disse nasjonale tilleggene angir nasjonalt bestemte parametere for Norge. Tilleggene har vært tilgjengelige på norsk en stund, men har nå blitt oversatt for å legge til rette for firma og personer som bruker engelsk som firmaspråk, eller som av andre grunner trenger en engelskspråklig versjon. 

De nasjonale tilleggene som nå er tilgjengelige på engelsk er viktige for ethvert internasjonalt selskap som driver innenfor bygg- og anleggsbransjen i Norge, eller som ønsker å kunne drive byggevirksomhet her til lands.   

Sist oppdatert: 2019-12-17