NS 3600
Foto: iStock

NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig - Nå med veiledning!

NS 3600 ble utgitt i mai 2013 og definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig. I januar 2014 kom veiledningen til standarden.

Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til NS 3600 vil gjøre eierskifte vesentlig mer betryggende og sikkert for både kjøper og selger av bolig. Standarden synliggjør behov for eventuelle tiltak ved boligen av teknisk art og er mer presis og informativ enn dagens praksis har vært. En stor fordel med standarden er at den bygningssakkyndige har fått felles sjekkliste og klarere retningslinjer for undersøkelser og vurdering av tilstand.

Målet med standarden er en enhetlig analyse og best mulig informasjon mellom kjøper og selger. Dette vil redusere konfliktnivået ved omsetning av bolig, og gi kjøper en større visshet om boligens kvaliteter og mangler. I tillegg skal det synliggjøres hvilke tiltak som må forventes og hva det vil koste å utbedre disse.

Standarden gir:

  • felles spilleregler
  • transparent marked
  • faste undersøkelsespunkter
  • omforente vurderingskriterier for tilstandsgrad
  • homogene og bedre tilstandsrapporter
  • et nytt verktøy for den utførende (bygningsakkyndige) og oppdragsgiver (megler, advokat eller forbruker) som grunnlag for kontrakt.

Standardens hovedmålgruppe er eiendomsmeglere, takstmenn, rådgivere, bygningssakkyndige samt forbrukere og undervisning.

Veiledning til standarden

Veiledningen utdyper standardens punkter og gir eksempler på fastsetting av tilstandsgrad for ulike bygningsdeler. Målgruppen for veiledningen er den bygningssakkyndige og de som gjennomfører tilstandsanalysen.

Elektroniske blanketter til standardens tillegg A, B, D og E er under utarbeidelse.

Les artikkelen "Større trygghet ved boligkjøp" om NS 3600 og lanseringen av standarden.

 

NS 3600
NS 3600:2013
Veiledning til NS 3600
Veiledning til NS 3600

Sist oppdatert: 2014-09-30

NS 3600:2013

Standard

NOK 779,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 675,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig – veiledning til NS 3600. P-742.

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-01-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang