NS 3600 for boliger på lufta

NRK hadde i dag et innlegg om standarden som gir en ny hverdag for alle boligkjøpere, NS 3600 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

Nøkkel overrekkes

NS 3600 ble utgitt i 2013 og den beskriver omfanget av undersøkelser og vurderinger som en bygningssakkyndig gjør i forbindelse med teknisk gjennomgang av boliger. Målet med standarden er en enhetlig undersøkelse og at kjøper og selger skal ha mest mulig informasjon og et godt beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av en bolig. Tilstandsanalyser gjennomført i henhold til NS 3600 vil gjøre eierskifte vesentlig mer betryggende og sikkert for begge parter.

Bransjen er allerede i gang med innføring av standarden og Eiendomsmeglerforetakenes Forening har krevd obligatorisk boligsalgsrapporter basert på standarden fra 2015.

- Bolighandelen er vårt livs viktigste handel. Forbrukerrådet har derfor krevd tilstandsvurdering i flere tiår, og vi er svært tilfreds med at denne standarden nå gjør det mulig å gjennomføre dette for flertallet av boligsalg. Vi er sikre på at standarden vil gi forbrukerne, både kjøper og selger, større trygghet i bolighandelen, sa forbrukerdirektør Randi Flesland i forbindelse med lanseringen av standarden.

Også takseringsbransjen har ventet på denne standarden og er fornøyd med at den har kommet på markedet.

- Takseringsbransjen har store forventninger til denne standarden og ser den som et viktig skritt på veien mot bedre informasjon i boligomsetningen. Det er nå avgjørende at standarden også blir tatt i bruk og for å få til dette er vi allerede i gang med å utarbeide en ny boligsalgsrapport basert på standarden som hele takseringsbransjen skal bruke. Samtidig vil vi tilrettelegge utdanning, etterutdanning og rapportverktøy, sier adm. dir i Norges Takseringsforbund Are Andenæs Huser.

- Det er viktig for en boligeier å ta vare på all dokumentasjon av utførte arbeider, fordi det vil legges til grunn ved fastsetting av tilstandsgrad. Skjulte anlegg og bygningsdeler med dokumentert fagmessig utførelse vil kunne få tilstandsgrad TG 0 (ingen avvik) dersom de er yngre enn fem år. Et nyoppusset bad, vil automatisk få TG 2 (vesentlig avvik), dersom man mangler nødvendig dokumentasjon, sier adm. direktør i Standard Norge, Trine Tveter.

Les saken som er publisert på nrk.no om standarden for tilstandsanalyse

Les også tidligere publisert sak om standarden NS 3600 og tilhørende veiledning til standarden.

Sist oppdatert: 2014-09-30

NS 3600:2013

Standard

NOK 757,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-05-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 621,00 (eks. mva)

Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig – veiledning til NS 3600. P-742.

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-01-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter