Ustabile nettsider

Vi opplever dessverre ustabilitet med våre nettsider grunnet problemer hos vår eksterne driftspartner. Vi jobber med å løse problemet og beklager ulempen dette medfører for brukere av nettstedet.

 

Ny Norsk Standard med felles regler for plassering av ledninger i veger og gater, på høring

Standarden, NS 3070-1 Samordning av ledninger i grunnen – Avstandskrav omfatter rør og ledninger for vann og avløp, ekom, fjenvarme, gass, strøm og avfallstransport.

Ledninger i grunnen

Standarden angir grunnleggende krav, minimumsavstander og anbefalt innbyrdes plassering for ledninger i grunnen. Bestemmelsene er viktig for funksjon og vedlikehold av anleggene. Krav og målsetninger er først angitt for hvert enkelt av fagene. Standarden angir også anbefalte samordnede fagkombinasjoner tilpasset flere vanlige gate- eller vegtyper.

Standarden er på høring med høringsfrist 15. september. Høringsforslaget prNS 3070-1 kan du laste ned fra vår gratis tjeneste "Standarder på høring".

Standarden utgis i to separate deler og NS 3070-2 som vil angi regler for bestemmelse av kostnadsfordeling mellom aktørene, er under utarbeidelse.

Sist oppdatert: 2014-09-30