Musikkrom ved Toneheim folkehøgskole
Toneheim folkehøgskole © Trond Eklund Johansen, Hedmark og Oppland musikkråd

Ny Norsk Standard sikrer bedre musikklokaler

Den nye norske standarden, NS 8178 Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, er nå tilgjengelig. Standarden skal sikre bedre musikklokaler og vil være et nyttig verktøy for musikere, planleggere, kommuner og andre som ønsker å skape gode lydforhold i nye og eksisterende musikkrom.

NS 8178 beskriver kriterier til musikkøvingsrom (øveceller, ensemblerom) og mindre saler (kultursaler, gymsaler, mm.) som brukes til musikkutøvelse. Standarden kan brukes for vurdering av egnethet til en musikkform både for nye og eksiterende bygg/rom og lokaler.

Hvordan bruke standarden?

Den nye standarden kan brukes til å dimensjonere nye bygg og rom/lokaler til ulike musikkformål tidlig i planfasen. Kriteriene i standarden kan brukes til å utbedre eller endre bruken av et eksisterende rom, samt vurdere om et rom er egnet til et bestemt formål.

Standarden angir arealbehov, volum, takhøyde, etterklangstid og akustiskeparametere.


Den kan brukes til å beregne lydnivå fra et ensemble eller fra musikkinstrumenter i et definert rom. Tiltakshaver/byggherre kan bruke standarden som et krav ved planlegging. Ved tildeling av midler til kulturformål kan det stilles krav til lokaler etter standarden. NS 8178 kan brukes til vurdering for å prioritere musikkform og akustiske forhold i flerbrukssaler.


Hvem kan bruke standarden?

Standarden kan brukes av kommuner og fylkeskommuner, tiltakshavere, rådgivere, arkitekter, entreprenører, anleggseiere (offentlige og private) og andre som drifter eller eier bygninger, samt enkeltmusikkutøvere og større lag og foreninger.

Sist oppdatert: 2017-03-06

NS 8178:2014

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse

SpråkNorskUtgave: 1 (2014-04-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang