Viktig melding

I forbindelse med oppdatering av systemet vil nettsiden være helt utilgjengelig fra fredag 21. september klokken 1200 til mandag 24. september klokken 0800. Vi beklager den ulempe dette medfører for deg som er bruker av tjenesten.

 

Bilde av park med gangvei

Relevante standarder for anleggsgartnere

Dette er en oversikt over standarder relevant for deg som er anleggsgartner. Her finner du standard for kvalitetsstyring, kontraktstandarder som regulerer kontraktsform, innkjøp av byggevarer og overtagelse.

NS-EN 15221-2 inneholder et forslag til standardisert avtale for FDV-tjenester. Videre finner du standardiserte beskrivelsestekster (NS 3420) til bruk ved prising og beskrivelse av tilbud/anbud for grunnarbeider, anleggsgartnertjenester og drift og vedlikehold av uteanlegg. NS 3420 del 1 inneholder bla avvik og toleranser som er sentrale for både anbud og utførelse.

For detaljprosjektering og utførelse finner du standarder med krav til universell utforming av uteområder, komprimering og stabilisering av masser, planteskolevarer (hvordan de skal pakkes og leveres, sorteringsklasser og størrelser), krav til lekeplassutstyr (montering, ettersyn, vedlikehold og drift) og krav og prøvingsmetoder for ulike typer belegningsstein.

Du vil også finne standard som regulerer kontraktsforhold mellom oppdragsgiver og fagkyndig for gjennomføring av uavhengig kontroll.

Oversikten er delt inn i flere områder slik at det skal bli enklere for deg å orientere deg. Klikk på lenkene under for å komme deg videre til oversiktene.

Legg til standardene i abonnement

Hvis du legger til standardene i et abonnement på web er du sikker på at du alltid har siste utgave.
Les mer om abonnement

Sist oppdatert: 2014-09-30