NS-EN 378 oversatt til norsk

De viktigste foreningene i norsk kuldebransje NKF, NOVAP, VKE og VVS-Foreningen, står bak finansieringen og arbeidet med å få oversatt den europeiske «kuldenormen» NS-EN 378 «Kuldeanlegg og varmepumper» til norsk. Dette er en viktig standard for bransjen.

Den store fordelen med NS-EN 378 er at den gir svar på alt fra fyllingsmengder, oppstillingsområde, oppstillingssted og lekkasjedetektor til luftmengder i ventilasjon. Dette forenkler arbeidet både til konsulenter, anleggseiere og entreprenører. Fremdeles opplever man at tilbudsinnbydelsen gjelder «1 stk kuldeanlegg skal leveres i henhold til gjeldende lover og regler», en uting når det gjelder å konkurrere på like vilkår. Ved å legge levering i henhold til NS-EN 378 inn i kontrakten vil alle tilbydere prise samme omfang og installasjonen vil være kvalitetssikret med tanke på sikkerhets- og miljøkrav.

NS-EN 378-serien er en harmonisert standard for alle sikkerhets- og miljøkrav man må tenke på ved installasjon av et kuldeanlegg eller en varmepumpe. Standarden består av følgende fire deler:

Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier

Her finner en definisjon på direkte og indirekte anlegg, klassifisering av oppstillingssted A, B eller C, inndeling av kuldemedier etter brennbarhet og giftighet (A1, A2, A3, B1, B2 og B3), og med tillegg E som lister opp teknisk og kjemisk informasjon om hvert enkelt kuldemedium.

Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon

Her defineres krav til trykk (designtrykk, styrkeprøving), rørstrekk, ventiler, trykkavlastningsanordninger (sikkerhetsventiler), i tillegg til  mange forhold rundt overleveringsdokumentasjon.  Et eksempel er  tillegg G: «Sjekkliste for ekstern visuell kontroll av anlegget».

Del 3: Oppstillingssted og personvern

I denne delen omtales sikkerhet for personale og bygning, her defineres krav til maskinrom (størrelse, vegger, ventilasjon) sammen med spesifikke krav for de enkelte grupper av kuldemedium.
Det er i denne delen krav til lekkasjedetektorer, varslingssystem, verneutstyr og førstehjelp står.

Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

Her kan en sette seg inn i sikkerhet- og miljøkrav ved drift, vedlikehold og service, opplæring og overvåking. Standarden legger også vekt på krav til gjenvinning og gjenbruk av kuldemedium.
I standarden finner en altså sikkerhets- og miljøkrav for utforming, framstilling, konstruksjon, installasjon, drift, vedlikehold, reparasjon og kassering av kuldeanlegg.  Ved å bruke standarden minimeres farer for personer, eiendom og miljøet på grunn av kuldeanlegg og kuldemedier. Dette er farer knyttet til egenskapene til kuldemediene, og til trykk og temperatur som oppstår i kuldeanlegg.

Alle fire delene kan nå kjøpes samlet eller hver for seg. Det lønner seg å legge til samlingen av alle i et abonnement på web - da får du oppdateringer dersom standarden endres. Dersom du allerede har et abonnement, kan du enkelt legge samlingen til. Dersom du ikke har et abonnement fra før, ta kontakt med oss på salg@standard.no slik at vi kan hjelpe deg videre.

Sist oppdatert: 2020-01-07

NS-EN 378- serien for kuldeanlegg og varmepumper

Standardsamling (Elektronisk)

NOK 2 220,00 (eks. mva)

Samlingen inneholder NS-EN 378- serien for kuldeanlegg og varmepumper, del 1-4.

Språkno/en no/en

ProduktinformasjonVis innhold av samling

Bestill
Få nettbasert tilgang

NS-EN 378-1:2016

Standard

NOK 675,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 1: Grunnleggende krav, definisjoner, klassifisering og vurderingskriterier

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-06-20) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 378-2:2016

Standard

NOK 1 075,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 2: Utforming, bygging, prøving, merking og dokumentasjon

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-02-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 378-3:2016

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper — Sikkerhets- og miljøkrav — Del 3: Oppstillingssted og personvern

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-06-20) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 550,00 (eks. mva)

Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Del 4: Drift, vedlikehold, reparasjon og gjenbruk

SpråkEngelskUtgave: 1 (2019-12-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS-EN 378:2016/Veiledning

Standard (Kun elektronisk)

NOK 0,00 (eks. mva)

Kuldestandarden - Kuldeanlegg og varmepumper - Sikkerhets- og miljøkrav - Veiledning til NS-EN 378-serien fra 2016 - P-777:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-09-05)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis
Få nettbasert tilgang