Norge leder nytt europeisk arbeid for digitale byggeprosesser (BIM)

Det er stor oppmerksomhet om digital samhandling i BAE-sektoren både i Norge og internasjonalt. Det er behov for et felles digitalt rammeverk for å sikre fri flyt av data mellom fag, de ulike aktørene og ulike faser i byggeprosessen. Åpne BIM-standarder, vil bidra til effektivisering av byggeprosessene, bedre kommunikasjon, færre feil og riktigere bruk av ressursene. Norge har tatt initiativ til å utarbeide europeiske standarder på området, og Standard Norge har nå fått tildelt sekretariatet og stiller med forslag på Øivind Rooth fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som leder av arbeidet.

Bygg under oppføring

Nytt europeisk arbeid for digitalisering av byggeprosesser skal ledes av Norge

Standard Norge har i samarbeid med norsk byggenæring jobbet i lengre tid for å få etablert en europeisk komité for å utvikle felles europeiske standard for bygningsinformasjonsmodellering (BIM). Resultatet har blitt at det opprettes en ny europeisk standardiseringskomité, CEN/TC 442. Det har vært bred interesse i Europa for dette arbeidet, og store land som Storbritannia og Frankrike, har underveis vist tydelig interesse for å lede denne nye komiteen. Norge har vært en sterk kandidat, og har nå fått sekretariatet som vil bli ledet av Lisbet Landfald i Standard Norge.

- At vi har blitt tildelt sekretariatet viser at norsk BAE-nærings kompetanse på området anses verdifull. Med norsk ledelse av det internasjonale standardiseringsarbeidet på BIM (komiteen ISO/TC 59/SC 13), har Norge allerede opparbeidet seg internasjonalt ry på området. Norsk lederskap av den europeiske komiteen vil være en vesentlig suksessfaktor for å sikre Norges ønskede utvikling av åpne standarder knyttet til BIM, uttaler adm. direktør Jacob Mehus i Standard Norge.

I arbeidet med å få etablert en europeisk komité har Norge vært opptatt av at de internasjonale standardene (ISO) må gjøres til europeiske standarder. Dette er viktig for å unngå at det utvikles motstridende nasjonale standarder i Europa.

- Norge har i mange år ledet arbeidet med å utvikle internasjonale standarder for BIM i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO. Her har vi vært med å forme utviklingen som sikrer bruk av åpne standarder, og som har gitt norske virksomheter et konkurransefortrinn i tilpasning til en mer digitalisert byggeprosess, sier direktør Morten Lie i DiBK.

Satsingen på digitalisering står sentralt i direktoratets ByggNett-strategi, og standardisering vil være et viktig verktøy for økt digital samhandling. Det foregår flere standardiseringsprosjekter, både nasjonalt og internasjonalt, som er sentrale brikker i utviklingen av verktøy for en effektiv digitalisering av byggeprosessen.

- BNL er meget opptatt av felles digitale rammeverk og standarder som sikrer fri flyt av data mellom fag, aktører og prosesser. Flere av BNL-fellesskapets bransjer har vært, og er, aktive deltakere i standardiseringsprosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Det er nå viktig at dette arbeidet også bringes inn i den europeiske standardiseringen. BNL vil være med i dette spleiselaget og bidra med vår del, sier Jon Sandnes i BNL i forbindelse med tildelingen av sekretariatet.

BNL og DiBK har signalisert finansiell støtte til arbeidet. Noe som også har muliggjort av Standard Norge har kunnet ta dette oppdraget.

Oppstartmøtet for komiteen vil etter planen blir holdt tidlig på høsten i år.

For mer informasjon, kontakt
Adm. direktør Jacob Mehus, Standard Norge, jme@standard.no, 470 15 702
Komm. sjef Marit Sæter, Standard Norge, msa@standard.no, 970 27 956
Fagdirektør Øivind Rooth, DiBK, oivind.rooth@dibk.no, 454 20 691
Komm. sjef Gro Maren Karlsen, DiBK, gro-maren.karlsen@dibk.no, 924 60 831

(Denne saken er også sendt ut som felles pressemelding fra Standard Norge og Direktoratet for byggkvalitet.)

Sist oppdatert: 2015-11-06

NS 8360:2015

Standard

NOK 1 075,00 (eks. mva)

BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang