Oppføring av bygg
Foto: iStock

BIM-objekter for byggverk – NS 8360

NS 8360 er en standardserie for typekoding og klassifikasjon av objekter, og kobling av egenskaper og verdier til IFC-modellen. En standardisert spesifisering av BIM-objekter forenkler arbeidet med digitale bygningsmodeller og minsker risikoen for misforståelser og feil.

NS 8360 understøtter automatisk gjenkjenning av objekttyper og informasjonen om objekttyper og objektforekomster mellom ulike IFC-kompatible programmer og bidrar til økt effektivitet og kvalitet ved bruk av bygningsinformasjonsmodeller. Dette gir enklere tilgang til informasjon, reduserer antall feilkilder, øker gjenbrukbarhet av data og reduserer dobbeltarbeid.

NS 8360-serien er under utvikling

NS 8360-serien består foreløpig av del 1 og 2 som ble revidert i 2021:

  • NS 8360-1 BIM-objekter for byggverk – Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper
  • NS 8360 BIM-objekter for byggverk – Del 2: Egenskaper for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk

Det er i tillegg planlagt tre nye deler:

  • Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)
  • Energiberegning
  • Infrastruktur og GIS (i oppstart og fortsatt uavklart)

Innholdet i del 1 og del 2

Del 1 og del 2 er grunnlaget for standardserien og angir hvordan BIM-objekter skal spesifiseres for enklere utveksling mellom programvarer og objektbiblioteker.

NS 8360-1 angir praksis for oppbygging av digital modell. Standarden omfatter mesteparten av innholdet i NS 8360:2015 og veiledning til NS 8360:2015. Den nye versjonen legger i større grad vekt på modellpraksis og ikke modelleringspraksis, ettersom det stilles krav til den digitale modellen og ikke til modelleringen.

Eksempler på bruk av NS 8360-1 er koordineringsmodellering, byggebeskrivelse, automatisk mengdeberegning, investeringskostnadskalkyle, CO2-fotavtrykkskalkyle, livsløpskostnadskalkyle (LCC), bærekraftsberegninger, produksjonsstyring, framdriftsplanlegging, og dimensjonering.

NS 8360-2 angir hvordan egenskaper for BIM-objekter kan identifiseres ved bruk av klassifikasjonsstandarder som ISO/IEC 81346-serien eller NS 3457-serien. Dette dokumentet erstatter delen av NS 8360:2015 som handlet om TFM.

Standarden sikrer at entydig identifikasjon av systemer og komponenter samt tilleggsinformasjon om relasjoner til andre systemer, komponenter og romlig plassering blir utvekslet mellom eller gjenkjent på tvers av modeller og forskjellige dataverktøy.

angir hvordan egenskaper for BIM-objekter kan identifiseres ved bruk av klassifikasjonsstandarder som ISO/IEC 81346-serien eller NS 3457-serien. Dette dokumentet erstatter delen av NS 8360:2015 som handler om TFM.

Sist oppdatert: 2021-11-18

NS 8360-1:2021

Standard

NOK 828,00 (eks. mva)

BIM-objekter for byggverk — Del 1: Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-11-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NS 8360-2:2021

Standard

NOK 673,00 (eks. mva)

BIM-objekter for byggverk — Del 2: Egenskaper for identifikasjon i digitale modeller og merking i byggverk

SpråkNorskUtgave: 1.0 (2021-11-08)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang