Oppføring av bygg
Foto: iStockPhoto

NS 8360 BIM-objekter

NS 8360 standardiserer typekoding og klassifikasjon av objekter samt kobling av egenskaper og verdier til IFC-modellen.

Standarden skal understøtte automatisk gjenkjenning av objekttyper og informasjonen om objekttyper og objektforekomster mellom ulike IFC-kompatible programmer, og på den måten bidra til å gi økt effektivitet og kvalitet ved bruk av bygningsinformasjonsmodeller. Dette vil gi enklere tilgang til informasjon, redusere antall feilkilder, øke gjenbrukbarhet av data og redusere dobbeltarbeid.

NS 8360 er aktuell for:

 • Programvareleverandører av BuildingSMART kompatibel programvare for modellering og analyse av BIM-modeller
 • Leverandører av BIM-objekter for BAE
 • Kravstillere til BIM-leveranser
 • Personer som er ansvarlige for strukturere BIM-prosjekter og objektbiblioteker   

Eksempler på brukstilfeller hvor verktøy basert på denne standarden anbefales brukt:

 • koordineringsmodell (innsynsmodell og kollisjonskontroll);
 • byggebeskrivelse;
 • mengdeuttak;
 • kalkyle;
 • CO2-fotavtrykk;
 • livssykluskostnader (LCC);
 • produksjonsstyring;
 • framdriftsplanlegging;
 • elektroteknisk dimensjonering;
 • inneklimakrav til luftkvalitet og belysning;
 • system for unikt merkesystem;
 • produktkoding.

NS 8360 er den første BIM-standard som utvikles i Norge, og for å få fullt utbytte av bygningsinformasjonsmodeller vil standarden kunne spille en viktig rolle.

 

Veiledning til NS 8360

Følgende temaer belyses i veiledningen: Begreper og uttrykk som er brukt i NS 8360:2015, beskrives og forklares. Noen av punktene i NS 8360:2015 utdypes. Det gis veiledning til brukere av programvare som støtter NS 8360:2015. Det gis eksempler på hvordan bruk av NS 8360:2015 kan effektivisere prosesser.

Veiledningen er primært for programvarebrukere, samtidig som det gir støtte til programvareleverandører for implementering av NS 8360:2015 i sin programvare.

Sist oppdatert: 2017-12-05

NS 8360:2015

Standard

NOK 1 040,00 (eks. mva)

BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-06-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 0,00 (eks. mva)

Rettelsesblad AC - BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk

SpråkNorskUtgave: 1 (2016-09-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Last ned gratis basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 534,00 (eks. mva)

BIM-objekter - Navngivning, typekoding og egenskaper for BIM-objekter og objektbiblioteker for byggverk - Veiledning til NS 8360:2015 - P-774:2017

SpråkNorskUtgave: 1 (2017-05-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang