Rengjøring med mopp

NS 8431 - levering av renholdstjenester

Standarden angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved levering av renholdstjenester mellom en oppdragsgiver og en leverandør.

Med denne er man sikker på å få en tjeneste som tilfredsstiller dagens lovpålagte og øvrige krav til et profesjonelt samarbeid.

NS 8431 er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor én part (leverandøren) påtar seg å levere renholdstjenester og renholdsrelaterte serviceoppgaver i en angitt periode for den andre parten (oppdragsgiveren). Standarden kan også brukes i kontraktsforhold der én part (underleverandøren) påtar seg en del av den leveransen som leverandøren har påtatt seg. 

Ny revidert utgave høsten 2015

Standarden er revidert i 2015 og de viktigste endringene fra 2005-versjonen er:

 • Omfangsbestemmelse 
  Endring i omfangsbestemmelsen innebærer at kontrakten både omfatter regelmessig og periodiske renholdstjenester.
 • Revisorgodkjenning av påseplikt 
  Muligheten til revisorgodkjenning av påseplikten innebærer forenkling av dokumentasjonsplikten, samtidig som dette oppfyller en kontrollforpliktelse.
 • Prisjusteringsklausul
  Bruken av prisjusteringsklausul innebærer at prisene endres i henhold til endringer i SSBs prisindekser på dette område. 
 • Ny begrensning
  Leverandøren ikke kan ha flere enn to ledd med underleverandører i kjede under seg.

Sist oppdatert: 2015-12-16

NS 8431:2015

Standard

NOK 550,00 (eks. mva)

Alminnelige kontraktsbestemmelser om levering av renholdstjenester

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-10-01)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Få nettbasert tilgang

NOK 155,00 (eks. mva)

Kontrakt om levering av fast renhold

SpråkNorskUtgave: 1 (2015-12-16)

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
Bestill
Få nettbasert tilgang