Illustrasjonsbilde av vanntåke
Foto: NEBEL

NS-INSTA 900-1 for Boligsprinkler

Sikre at automatiske boligsprinkleranlegg fungerer etter hensikten med NS-INSTA 900-1. Standarden gir spesifikke krav og anbefalinger om dimensjonering, installering og vedlikehold av faste boligsprinkleranlegg for slokking av brann i bygninger, eller deler av bygninger som inneholder typiske boligenheter. Standarden er nå oversatt til norsk.

Typiske boligarealer er for eksempel:

  • private hjem (eneboliger og tomannsboliger, rekkehus, feriehjem, osv.)
  • leiligheter
  • fritidsboliger

Boligenheter og rømningsveier for bygningstyper som f.eks.:

  • helseinstitusjoner (pleiehjem, sykehus, osv.)
  • hoteller, moteller, osv.
  • studentboliger, internater
  • asylmottak

Standarden omfatter bl.a. vanntilførsel, komponenter som skal brukes, installasjon og prøving av systemet, vedlikehold samt utvidelse av eksisterende systemer.

NS-INSTA 900-1 er viktig for deg som har ansvar for innkjøp, prosjektering, installasjon, prøving, kontroll, godkjenning, drift og vedlikehold av automatiske boligsprinkleranlegg, for å sikre at slikt utstyr fungerer etter hensikten i hele anleggets levetid.

Standarden er nå tilgjengelig både i norsk og engelsk versjon.

Sist oppdatert: 2015-11-06

NOK 818,00 (eks. mva)

Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold

SpråkNorskUtgave: 1 (2013-08-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter

NOK 794,00 (eks. mva)

Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold

SpråkEngelskUtgave: 1 (2013-08-01) Tilbaketrukket

Produktinformasjon

Information Overvåk standarden
basket Skriv ut på papir basket Trykket og innbundet
Vis abonnementsmuligheter